قتل عام و اعدام جمعي در اشرف – اطلاعيه شماره 95
هشدار به مقامات آمريكايي و ملل متحد -  6 مأمور نيروي قدس در بغداد و طرح آخوندها براي تحويل گرفتن گروگانها يا سر به نيست كردن آنها در عراق

مقاومت ايران از روز 22 آبان (13نوامبر) در چندين اطلاعيه، خبر ورود 6 مأمور نيروي تروريستي قدس به عراق را، كه به منظور پرده پوشي جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف و در ارتباط با سرنوشت 7 گروگان صورت گرفته، فاش كرده است.
از سوي ديگر طبق گزارشهايي كه از درون رژيم ملايان و شوراي عالي امنيت آن به دست آمده است ، رژيم آخوندي، در معامله با مالكي، در انتظار موقعيت مناسبي است تا دولت عراق گروگانها را به اين رژيم تحويل دهد، يا آنها را در عراق به قتل برساند يا در زير شكنجه در هم بشكند.
در پايان يازدهمين هفته گروگانگيري و اعتصاب غذاي ساكنان ليبرتي و ايرانيان در كشورهاي مختلف، ملاقات و گفتگوهاي دژخيمان نيروي تروريستي قدس با مقامهاي بالاي حكومت عراق درباره سرنوشت گروگانها، نگراني گسترده يي را در مورد توطئه‌هاي رژيم ايران و حكومت مالكي درباره استرداد يا سر به نيست كردن گروگانها دامن زده است.
اظهارات شگفت انگيز يك «مقام ارشد دولت» آمريكا در بريفينگ تلفني 30 اكتبر و اظهارات نماينده وزارتخارجه در جلسه استماع زير كميته خاورميانه كنگره در 13نوامبر به سود مالكي، و تلاش حيرت انگيز او از ابتدا تا انتهاي استماع براي بي اطلاع جلوه دادن و بي تقصير وانمود كردن مالكي در جنايت بزرگ عليه بشريت ، هر اقدام جنايتكارانه ديگري از سوي حكومت عراق در قدمهاي بعدي را نيز تسهيل مي‌كند. مقام مزبور در بريفينگ تلفني تصريح كرد «ما تا امروز اطلاعات معتبري نداريم كه دولت عراق به هيچ ترتيبي در حمله مذموم به اشرف دست داشته باشد».
نماينده وزارتخارجه همچنين به نحو شوكه كننده يي در استماع كنگره ادعا كرد كه 7گروگان در عراق نيستند!
اين اظهارات مطلقاً صحت ندارد. اسناد و مدارك زيادي براي ارائه به تحقيقات مستقل و هر مرجع و دادگاه بيطرف بين المللي وجود دارد كه به روشني نشان مي‌دهد 7گروگان همچنان در خاك عراق و تحت كنترل نيروهاي ويژه نخست وزيري و پسر مالكي هستند. مقاومت ايران جزييات را به طور مستمر با طرفهاي آمريكايي در ميان گذاشته است اما وزارتخارجه به دلايل نامعلوم از تحقيق در مورد اين جنايت بزرگ و حتي از درخواست رسمي انجام تحقيقات مستقل و بيطرفانه و شفاف توسط ملل متحد خودداري مي‌كند.
بديهي است كه اگر گروگانها به رژيم ايران مسترد يا در عراق كشته شوند بيشترين مسئوليت متوجه دولت آمريكاست كه به طور مكرر امنيت و سلامت آنها را تضمين كرده بود.
مقاومت ايران در آغاز دوازدهمين هفته اعتصاب غذا در ليبرتي و كشورهاي مختلف جهان، با توجه به نگرانيهاي فوق العاده خانواده ها و جامعه ايرانيان، خواستار دخالت و اقدام فوري رئيس جمهور اوباما براي آزادي گروگانها است. به گروگان گرفتن 7فرد حفاظت شده به مدت 78روز از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 17 نوامبر 2013 (26 آبان 1392)