اگر ساكنان اشرف بصورت اجباري جابجا شوند هيچ گزينه اي بجز مقاومت ندارند -استرون استيونسون رئيس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا طي نامه اي خطاب به وزراي خارجه 27 كشور اتحاديه اروپا  به تاريخ  10آذر برابر با 30 نوامبر2011  نوشت اگر ساكنان اشرف بصورت اجباري جا بچا شوند هيچ گزينه اي بجز مقاومت ندارند.

 متن نامه عينا آمده است: 
در ماه هاي اخير ساكنان اشرف بصورت مسئولانه اي به بحران پاسخ داده اند، عليرغم حق آشكارخود براي زندگي در اشرف، جاييكه به مدت 25سال در آن زندگي كرده اند، آنها با طرح پارلمان اروپا براي انتقال به كشورهاي ثالث موافقت كرده اند.
آنها علاوه بر طرح پارلمان اروپا هفت طرح ديگر به سازمان ملل و آمريكا داده اند كه شامل استقرار در يك قطعه زمين در اردن يا هر كشور ديگر در منطقه، قبل از انتقال به كشورهاي ثالث مي شود.
آنها فقط يك درخواست قاطع دارندكه بعنوان يك اپوزيسيون مشروع هرگز مجبور به سر خم كردن به سركوبگران فاشيست حاكم بر ايران نشوند و تضمين حفاظت لازم به آنها داده شود.
از حق حاكميت عراق براي توجيه ضرب الاجل ساختگي پايان 2011 استفاده مي شود تا زمينه حملات بعدي را فراهم كند.
حق حاكميت به هيچ عنوان نبايستي براي توجيه نقض سيستماتيك حقوق بشر استفاده شود. اين ناقض اصل مسئوليت براي حفاظت (RtoP) است، در غير اين صورت جنايات هيتلر در اتاقهاي گاز، قذافي در ليبي و اسد در سوريه با حق حاكميت توجيه مي شدند.
ساكنان اشرف تأكيد كرده اند كه آنها جابجايي در داخل عراق را فقط در صورتيكه حفاظت آنها در محل جديد توسط نيروهاي آمريكايي و يا كلاه آبي هاي سازمان ملل تضمين شود مي پذيرند. آنها بصورت بسيار منطقي تأكيد دارند كه در غياب چنين تضمينهايي اشرف، تا زماني  كه در عراق هستند از ساير مكانها امن تر است.
 اگر عراق صادقانه به دنبال تخليه اشرف و خروج ساكنان از عراق است، مي توانست با كميساريا و پارلمان اروپا همكاري كند. اما دولت عراق به روشني نشان داده است كه دستورات رژيم ايران را اجرا ميكند كه به دنبال نابودي و يا تسليم ساكنان اشرف است .
اگر عراق هنوز قصد جابجايي اجباري ساكنان اشرف را دارد، بايستي مطلقا روشن باشد كه آنها ابدا آماده جابجايي اجباري در داخل عراق نيستند . هيچكسي نبايستي انتظار داشته باشد كه آنها تسليم يا توطئه هاي حكومت مالكي را عليه جان و حفاظت خودشان پذيرا شوند.
اگر آنها بصورت اجباري جابجا شوند، هيچ گزينه اي بجز مقاومت ندارند.