ويليام هيگ وزيرخارجه انگلستان:بهتر است دولت عراق در مورد ضرب الاجلي كه براي بستن قرارگاه اشرف تعيين كرده نرمش نشان بدهد. ويليام هيگ وزيرخارحه انگلستان بدنبال اجلاس شوراي وزيران اتحاديه اروپا در روز اول دسامبر گفت:

ما در اين باره بحث كرديم البته اين مسئله يكي از اولويتهاي عراق است، نه دولتهاي اتحاديه اروپا، ولي ما خواستار آن هستيم كه در آنجا، مثل هرجاي ديگر دنيا، حقوق بشر كاملا رعايت شود.
 فكر مي‌كنم بهتر است دولت عراق در مورد ضرب الاجلي كه براي بستن قرارگاه اشرف تعيين كرده،  نرمش نشان بدهد.
ما به درخواست نظارت بر حقوق بشر در اين مورد و در همه جاي جهان ادامه مي‌دهيم.