سیزدهمین روز قیام - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در تهران، اصفهان و در گوهردشت کرج

 

 

 

در سیزدهمین روز از قیام در استانهای مختلف کشور، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در تهران طنین‌انداز شد.

طی ۱۳روز گذشته قیام دلیران از خوزستان آغاز شد و سپس به استانهای لرستان و بوشهر و اصفهان کشید. سپس تبریز قهرمان بپا خاست و آتش این قیام به  تهران پایتخت رسید  و سایر شهرها  را نیز در بر گرفت.

اصفهان - به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای توسط جوانان اصفهانی

 

مارلیک کرج - قطعی برق  و شعار مرگ بر خامنه‌ای

 

فردیس کرج - شعار جوانان: نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم و از کرج تا خوزستان اتحاد اتحاد

 

بهارستان اصفهان - مردم اصفهان شعار می دهند، اصفهان، خوزستان اتحاد اتحاد