Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

در کنفرانس شاهدان ایرانی سخن می گویند، در مرکز آرشیو فرهنگی جنگ جهانی دوم در شهر کریستیان ساند نروژ، شماری از شخصیتهای سیاسی و مدافعان حقوق بشر از نروژ و همچنین تعدادی از خانواده های شهیدان قتل عام ۶۷، سخنرانی کردند و گوشه هایی از اعمال جنایتکارانه رژیم درجریان قتل عام زندانیان سیاسی و همچنین سرکوب زنان در ایران و نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی را بازگو کردند.

سیلوی هس سا از مسئولین سازمان عفو بین الملل در شهر کریستیان ساند در سخنان کوتاهی نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران توسط رژیم آخوندی و بویژه سرکوب زنان را محکوم کردند.
امینه قرایی از خانواده های شهیدان قتل عام ۶۷ طی سخنانی به بازگویی مشاهداتش از جنایات رژیم در زندانهای قرون وسطایی و همچنین خاطراتی از پدرش مجاهد قهرمان مهدی قرائی که در جریان قتل عام ۶۷ به شهادت رسید پرداخت. وی گفت:
- رژیم کسانی را که در جریان قتل عام ۶۷ به شهادت رساند، از جمله پدرم را در گورهای دسته جمعی دفن کرد. بالاخره امسال این قتل عام بعد از ۲۹ سال به همت تلاش سالیان مقاومت و همراهی نماینده ویژه عاصمه جهانگیر در اسناد سازمان ملل متحد به ثبت رسید و این دستاورد بزرگی در راستای دادخواهی خون شهیدان بود.

عزت حبیب نژاد که چند سال همراه با کودک یکساله اش در زندانهای رژیم در اسارت بسر برده، مشاهداتش از جنایتهای رژیم و همچنین مقاومت و قهرمانیهای زنان مجاهد در سیاهچالهای رژیم را بازگو کرد. وی خواستار محاکمه سران رژیم بجرم جنایت علیه بشریت در جریان قتل عام ۶۷ شد و گفت: در سن ٢٣سالگی همراه بادخترم که فقط یکساله بود دستگیر شدم همچنین همسرم را هم دو ماه قبل از من دستگیر کرده بودند من شاهد مقاومت و ایستادگی دوستانم بودم که جانانه به استقبال اعدام میرفتند ولی حاضر به همکاری با جنایتکاران رژیم نمیشدند. دخترشانزده ساله ای بنام لیلا خوشرفتار که با من هم سلول بود را شبانه از پیش من بردند و همان شب اعدامش کردند
مریم دختر١٨ساله که فقط به خاطر اینکه آدرس محل سکونت مادر و خواهر مجاهدش را به دژخیمان نداد اعدام کردند سیمین یکی از دوستان نزدیکم سیمین که معلم بود را پانصد ضربه شلاق زدند و او دیگر قدرت ایستادن روی پاهای مجروحش را نداشت و بسختی چهاردست و پا راه میرفت که او را هم با همان بدن شکنجه شده اش اعدام کردند.
در ادامه این کنفرانس، خانم مته گودرسن Methe Gundersen، معاون وزیر فرهنگ در دولت قبلی نروژ و از اعضای برجسته حزب کارگر این کشور، با اشاره به سخنان شاهدان جنایات رژیم در زندانهای آخوندها و همچنین سرکوب زنان در ایران و دستگیری شماری از آنها در روز جهانی زن در تهران، پیشرفت مقاومت ایران در همه سطوح به نسبت گذشته را ستود. خانم مته گودرسن، سپس حمایت خود را از برنامه ده ماده ای مریم رجوی برای ایران آینده اعلام کرد و خواستار حمایت از وی در مبارزه علیه بنیادگرایی برخاسته از رژیم آخوندی شد.
پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک سخنران دیگر این گردهمایی بود. وی با اشاره به جریان پیوستنش به مقاومت ایران در سال ۶۱ هنگامی که سفیر ایران در نروژ بود، سرقت انقلاب ضدسلطنتی توسط خمینی و آخوندهای دارودسته او را تشریح کرد و سپس سرفصلهای رویارویی شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران را برای حاضران توضیح داد وی خواستار حمایت از قیام مردم ایران و همچنین مقاومت سازمانیافته آن شد و افزود: رژیم آخوندی تهدیدی برای کل جهان است و ما باید همانند اتحاد علیه هیلتر، در برابر این رژیم متحد شویم و از مجاهدین و مقاومت ایران که تنها هماآورد این رژیم است حمایت کنیم. برنامه ده ماده ای خانم رجوی، یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زنان و مردان و تحقق آزادیهای بنیادین در ایران نوید می دهد
عسل گیوه چیان سخنران دیگر این گردهمایی بود. وی با یادآوری زن ستیزی و قوانین ارتجاعی رژیم آخوندی علیه زنان ایرانی گفت: زنان در مقابل تبعیض جنسیتی که در تضاد با حقوق پایه ای آنها است مبارزه میکنند. در قیام اخیر مردم در سراسر ایران نقش زنان بسیار برجسته ای داشتند.
وی سپس مبارزه زنان پیشتاز مجاهد علیه رژیم زن ستیز آخوندی برای تحقق آزادیهای پایه ای مردم ایران و برابری زن و مرد را تشریح کرد
سپس خانم آنه رین Anne Ryen پروفسور جامعه شناس دانشگاه آگدر طی سخنانی سرکوب زنان در کشورهای مختلف و ضرورت مبارزه با آن برای محقق کردن حقوق برابر زنان با مردان را یادآور شد و همبستگی خود را با مبارزه زنان ایران علیه رژیم آخوندی اعلام کرد.
در پایان این کنفرانس، یک برنامه هنری توسط دو تن از هنرمندان مدرسه فرهنگ و هنر شهر آگدر نروژ اجرا شد.