روز دوشنبه ۱۴ مارس کنفرانسی به مناسبت روز جهانی زن با شرکت پارلمانترها و شخصیت های برجسته رومانیایی و با حضور فعال جمعی از ایرانیان آزاده و یاران مقاومت ایران برگزار شد.

مدیر این برنامه آقای رومئول نیکوآرا از نمایندگان ارشد مجلس رومانی بود که طی سخنانی ضمن معرفی سخنرانان و تشکر از شرکت کنندگان دربرنامه در سخنان خود به قیام مردم ایران و نقش زنان و جوانان ایرانی در این قیام اشاره کرده و گفت:
موضوع این کنفرانس زنان نیروی تغییر است چون در ماههای اخیر در ایران شاهد قیامهایی بودیم که تا کنون در ایران صورت نگرفته بود و کاملا متفاوت با اعتراضات سال ۲۰۰۹ ودیگر قیام های مردم قبل ازآن بود. همانطور که شاهد بودیم این قیام در سطح بین المللی مطرح شد و سمبل آن نیز عکس زن جوانی بود که در میان گاز اشک اور دستش را بعلامت پیروزی بلند کرده بود. در این قیام جوانان ایران نقش برجسته ای داشتند و زنان نشان دادند که قدرت تغییر در ایران را دارند. وی همنین قسمتهایی از سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را که در روز جهانی زن بیان کرده بود را تکرار کرده و گفت به گفته خانم رجوی: «الان زمان حمایت از مردم و مقاومت ایران است و در واقع خانم مریم رجوی میگوید که الان زمان شنیدن صدای مردم ایران است و جامعه جهانی نباید به رژیم ایران اعتماد کند».

در ادامه وی به ویژگی ها و جزییات قیام سراسری مردم ایران که در۱۴۰ شهر طی فاصله کوتاهی در شروع آن گسترده شد اشاره نموده و گفت: قیام کنندگان از طبقات محروم جامعه، بیکاران و خصوصا زنان بودند و خواست انها سرنگونی نظام حاکم بر ایران بود و فریاد میزدند «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که این به معنای گذار مردم ایران ازدگرگونی در داخل سیستم حکومتی و قطع امید از رفورم در ایران بود.
آقای نیکوآرا در قسمت دیگری از سخنان خود به کشتار و زندانی کردن قیام کنندگان توسط این رژیم اشاره کرده و گفت: در این قیام بیش از ۲۱ نفر کشته شدند و ۸۰۰۰ نفر بازداشت گردیدند که بازداشتیان مورد شکنجه و یا قتل قرار گرفتند. سازمانهای بین المللی حقوق بشری همزمان با قیام خواستار ازادی زندانیان بازداشت شده شدند و پس از محکومیتهای جهانی برای نقض حقوق اولیه بازداشت شدگان وکشتار زندانیان در زیر شکنجه که که درهمان روزهای اول نزدیک به ۱۵ نفر قربانی شدند، رژیم ایران اعلام کرد که این افراد خودکشی کرده اند.
 وی در ادامه سخنان خود گفت: اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد ورژیم ایران از حرکتهای اعتراضی اخیر شوکه شده به نحوی که روحانی در ماه گذشته گفت که ما اگر به صدای مردم گوش ندهیم به سرنوشت شاه دچار میشویم و دیکر مقامات در ایران پس از این قیام اعلام خطر کردند که رژیم بحران مشروعیت دارد.
اقای نیکو آرا در پایان سخنان خود گفت: ما با حضورمان در اینجا و ارسال نامه و انجام مصاحبه توجه جامعه بین الملل و خصوصا اتحادیه اروپا را به خواست بر حق مردم ایران جلب میکنیم و خواستار برخورد قاطع با رژیم ایران در زمینه حقوق بشر و صدور تروریسم به سایر کشورها هستیم.

در این برنامه همچنین سخنرانان دیگری از نمایندگان سابق و شخصیت های اجتماعی و حقوق بشری این کشور ازجمله خانم ماریا گرچه آ نماینده سابق پارلمان و میهای برسان استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر و خانم اوجنیا بارنا نماینده سابق پارلمان و یکی از نمایندگان اپوزسیون سوریه و خانم اندا ابیکولیسی وکیل و رییس انجمن اشرف که برگزارکننده این کنفرانس بود سخنانی درحمایت از قیام کنندگان ایران و ضرورت وارد آوردن فشار بر رژیم ایران برای جلوگیری از کشتار بیشتر و نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت ملایان ایراد کردند.


در پایان این برنامه هم چنین یکی از اعضای اپوزیسیون سوریه در رومانی به سخنرانی پرداخته و به نقش زنان ایرانی در قیام تاکید کرده و گفت:
باید اذعان کنیم که نقش زنان در جامعه نقش ویژه و بدون جایگزین است. زنان به مثابه موتور محرکه انقلاب هستند. وی در اشاره به فیلم کوتاه قیام ایران که درجلسه پخش شد گفت: الان یک فیلم از قیام اخیر مردم ایران دیدیم که زنان پیشاپیش مردان به نبرد با دیکتاتوری برخواستند و یک زن را دیدیم که رودر روی پاسداران فریاد میزد "اخوندها انقلاب ۵۷ را دزدیدند و امروز ما امده ایم تا انقلابمان را ازآنها پس بگیریم و الان زمان این است که شما هم به ما بپیوندید و حق مان را از این رژیم بگیریم".
وی سپس به رنج و شکنج زنان و کودکان سوری طی ۷ سال جنگ خانمانسوزاین کشور پرداخته و گفت: همانطور که گفتم زنان در پیروزی حرکتهای اجتماعی نقش برجسته ای دارند ودرکشور ما نیز همراه با مردان در شکنجه و اعدام و زندان سهم برابر و گاها یا حتی بیشتر از مردان دارند.