Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

همزمان با برگزاری اجلاس کمیسون مشترک کشورهای پنج به علاوه یک در وین بر سر مذاکرات اروپا و آمریکا راجع به سرنوشت برجام، پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم به وزیر خارجه عمان گفت: رژیم آخوندی تغییر برجام را نمی پذیرد.

یک روزنامه حکومتی درباره دیدار وزیر خارجه عمان به تهران نوشت: عمان به طور سنتی منتقلکننده پیامهایی بین تهران و واشنگتن شناخته میشود... سفر بن علوی به تهران این بار در روزهایی انجام میشود که آینده برجام بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام فرو رفته است.
پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در دیدار با بن علوی گفت که جمهوری اسلامی به هیچ وجه تغییر برجام را نخواهد پذیرفت.

درهمین حال روزنامه حکومتی آرمان از باند روحانی نوشت: در سال آینده نمیتوان تنها به برجام امیدوار بود. سال آتی در سیاست خارجی از سال فعلی مطلوبتر نخواهد بود و با توجه به اصرار آمریکاییها به موضعگیری اروپا، احتمالا فضا برای (نظام) سنگینتر میشود.

روزنامه حکومتی رسالت هم نوشت: بدیهی است که در آینده ای نزدیک، از طرح مقامات اروپایی در خصوص تحریم موشکی ایران اخبار تازه تری خواهیم شنید!

نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی، برنامه دفاعی خود را غیرقابلمذاکره میداند، باید نزدیکی اروپا و آمریکا را پایانی بر همکاریهای اروپا با ایران در چارچوب توافق هستهای نیز تلقی کرد.

از سوی دیگر در ادامه حملات باند خامنهای به روحانی به خاطر پیامدهای برجام، کیهان خامنهای همراهی اروپا با ترامپ در تحریمهای جدید نوشت: اعضای اروپایی ۱+۵ با ادعای مضحک راضی کردن ترامپ و با اجرای ترفند پلیس خوب و بد، تحریمهای جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کردهاند. همزمان عراقچی اذعان کرده است که انتظارت مردم از برجام برآورده نشده است. لازم است تا دولت با یک عذرخواهی ریل را عوض کند.

کیهان خامنهای در سرمقاله خود نیز نوشت: اکنون گرد و غبار و هیاهوها(ی مربوط به برجام) خوابید. روزنامهها تیتر نمیزنند «صبح بدون تحریم»! روحانی سخنرانیهای آتشین نمیکند و یادش نمیآید که قرار بود سیب و گلابی برجام برسد ! لاریجانی از تصویب ۲۰ دقیقهای چیزی نمیگوید. البته حالا دلار نزدیک ۵ هزار تومان است! نمیتوانیم حتی یک حساب در انگلیس باز کنیم و پول نفت به کشور نمیآید. اکنون دوران دیوسازی از کاسبان تحریم به پایان رسیده است.

روزنامه سپاه پاسداران نیز در خود روحانی را هدف قرار داد و نوشت: مدتی است ظریف و بالاخص عباس عراقچی همان سخنان کهنه منتقدان برجام را به زبان میآورند، اما روحانی برخلاف آنها گاهگاهی بر صفحات رسانه ها طلوع می کند می گوید «آثار برجام تا قیامت می ماند» و شبیه به این. آقای رئیس جمهور این را چه می گویی؟!.
سپاه پاسداران در روزنامه خود خطاب به روحانی مینویسد:حتی اگر فیلم سخنان عید را ضبط کرده اید، در آن تجدید نظر کنید و از برجام سخن تازه بگویید تا مردم برای شنیدن واقعیت در سال جدید آماده باشند.