Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

آنتونیو کوترز دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۲۶ دی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک درباره قیام ایران گفت:‌ حق بیان اعتراض، یکی از حقوق بنیادین بشر است و در مورد معترضان ایرانی نیز باید محترم شمرده شود.

وی افزود: اگر چیزی وجود دارد که من برای آن اهمیت بسیار زیادی قائل هستم، حق اعتراضات مسالمت‌آمیز از طرف مردم است. در نتیجه من به حق ایرانیان برای بیان اعتراض اهمیت می‌دهم و ما به‌روشنی تاکید کرده‌ایم که این حق باید محترم شمرده شود.