Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خبرگزاری فرانسه درباره تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران به دلیل آلودگی هوا گزارش داد: «رژیم ایران مدارس تهران را تعطیل و مسابقات ورزشی را کنسل کرد، ومحدودیت ترافیک جاده ها از جمله ممنوعیت برای کامیون ها تشدید کرد، ولی دود زخیمی پایتخت را پوشاند».

مقامهای محلی گفتند شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرومتر به ۱۸۵میکروگرم در جنوب تهران رسید و در مرکز آن دیروز صبح ۱۷۴ بود.

این میزان بسا بالاتر از میزان گفته شده سازمان بهداشت جهانی است که ۲۵میکروگرم برای هر مترمکعب برای هر دوره ۲۴ ساعته است.

حسین ۶۰ ساله که اسم فامیل خود را نداد به خبرگزاری فرانسه گفت: «تهران در حال خفه شدن است صدها هزار خودرو سالانه ساخته می شوند. آنها در کوه ها ساختمان درست می کنند آنها جنگلها را از بین می برند ...».

خبرگزاری فرانسه افزود: فاطمه اسدی زنی در سنین شصت سالگی گفت مقامهای رژیم ایران در ممانعت از آلودگی هوا شکست خورده اند و دولت هیچ کاری نمی کند.

خبرگزاری فرانسه در پایان نوشت:‌ هرساله پایتخت در حال گسترش ایران، از آلوده ترین هوای جهان رنج میبرد ...