Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ژنرال جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا درباره کنفرانس نیکی هیلی نوشت: اقدامات کنونی رژیم ایران غیرقانونی است و این رژیم در کشتار مردم بیگناه مشارکت دارد و هرکجا که آشوبی در منطقه وجود دارد، دست رژیم ایران را در آن دیده می‌شود.

وزیر دفاع آمریکا افزود:‌ ایالات متحده در تلاش است تا به متحدین خود در منطقه برای مقابله با دخالتهای رژیم ایران کمک کند و توانایی نظامی آنها را در مقابله با این رژیم افزایش دهد.