Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جدال مفتضحانه سرکردگان و باندهای رژیم در جریان فاجعه زلزله کرمانشاه که آن روی سکه اهمال و بی اعتنایی به درد ورنج مردم مصیبت دیده است هم چنان ادامه دارد.

آنها تلاش میکنند تا در این دعاوی ننگین، مسئولیت سیاستهای تبهکارانه و ابعاد خرابیها و فقدان حداقل کمک رسانی که خشم و انزجار مردم به جان آمده را برانگیخته است، به گردن دیگری یبیندازند.

همزمان با افزایش مخاصمات درونی رژیم بدنبال زلزله کرمانشاه با صدها کشته و هزاران مجروح، و برملا شدن گوشه هایی از اقدامات ضدمردمی این رژیم در جریان باصطلاح پروژه مسکن مهر، کیهان خامنه ای باند روحانی را مورد حمله قرار داد و تقصیر کشته شدن مردم درجریان تخریب ساختمانهای مسکن مهر را به گردن باند رقیب انداخت

کیهان خامنه ای نوشت: ۵۷۰۰ واحد مسکن مهر، اواخر بهمن ۱۳۹۴ از سوی مدیران دولت یازدهم افتتاح شدهاند. بنابراین حتی اگر ادعا میشود در این پروژهها اشکالی وجود میداشت، مسئول آن دولت یازدهم بود.

کیهان خامنه ای سپس اظهارات روحانی در جلسه هیئت دولتش را که خواستار وحدت باندهای رژیم شده بود بوی گوشزد کرد و تحت عنوان گفتار و رفتار متناقض دولتمردان درباره زلزله کرمانشاه نوشت:
رئیس جمهور میگوید وقوع حوادث طبیعی میز محاکمه نیست. برخلاف ادعای آقای روحانی مبنی بر اینکه «هنگام حوادث طبیعی، زمان مچگیری و محاکمه نیست»، رئیس دولت و معاون اول وی بلافاصله پس از انتشار خبر زلزله، موجسواری روی موج تأثر عمومی را آغاز کرد و دو قطبی همیشگی «دولت قبلی- دولت فعلی» را با حمله به مسکن مهر و ادعای بیپایه «اکثر ساختمانهای تخریب شده، مسکن مهر هستند»، آغاز کرد. این در حالی است که اگر کسی هم باید مؤاخذه میشد، خود دولتمردان بودند که ۵۷۰۰ واحد مسکن مهر را اواخر سال ۹۴ ساخته و در فصل انتخابات تحویل مردم دادهاند.

آخوند روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولتش خطاب به باند رقیب گفته بود: از این زلزله باید برای وحدت بیشتر استفاده کنیم, نه برای تفرقه. زلزله میز محاکمه نیست که همدیگر رو پای میز محاکمه ببریم, الان وقت اینکارهای نیست.حالا عیب نداره یک زمان همدیگر رو محاکمه کنیم. مسئولیت اصلی این کار در زمینه اسکان موقت و دائم بنیاد مسکن است و من خواهش میکنم کار موازی انجام نگیره

در همین حال یک رسانه دیگر باند خامنه ای در بحبوحه حمله به باند رقیب، گوشه ای از وضعیت دردناک زلزله زدگان محروم را ترسیم کرد و نوشت ۳ روز پس از حادثه مردم همچنان با کمبود چادر و پتو مواجهند.

فلاحت پیشه عضو مجلس آخوندی از اسلام آباد گفت: به رغم توزیع ۲۰ هزار تخته چادر اما بخشی از چادرها به دست افراد سودجو افتاده و زلزلهزدگان اصلی همچنان شبهای سرد را بدون چادر سپری میکنند. زلزله چند شهرستان و چندده روستا را تا صددرصد ویران کرده است و کمکرسانی درستی هم به آنها نمیشود آقایان بحرانساز! جهت اطلاعتان باید عرض کنم تعداد بالایی از روستاهای اطراف شهرهای سرپلذهاب، قصر شیرین، اسلامآباد، گیلان غرب و... با خاک یکسان شده است در حالی که به کمکرسانی شما احتیاج دارند، در بخشهایی حتی آب برای خوردن نیست!.