Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در نيويورك در مقابل سازمان ملل در اعتراض به حضور آخوند روحانی و سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۹ شهریور برگزار شد.

شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک با شعارهای خود فریاد زدند روحانی نماینده مردم ایران نیست و نماینده  فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. روحانی از سردمداران فاشیستی است که مسئولان آن اشکارا به قتل عام زندانیان سیاسی اعتراف می‌کنند و به خاطر جنایت علیه بشریت باید در مقابل عدالت قرار بگیرد. شرکت کنندگان در تظاهرات روحانی را نماینده اصلی ترین دولت حامی تروریسم در جهان دانستتد که اعمال بی ثبات کننده آن منطقه را در بحران فروبرده است. ایرانیان خواستار به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران به‌عنوان یگانه نماینده مردم ایران شدند.

شماری از شخصیتهای برجسته سیاسی، فرهنگی و مذهبی آمریکایی و نمایندگان تشکلها و انجمنهای ایرانی در این تظاهرات شرکت و سخنرانی کردند. 

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک

تظاهرات نه به آخوند روحانی ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک