Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جنایتکاران حاکم بر ایران در آستانه ماه محرم با گسترش اعدام در کوچه و خیابانها و زندانهای مختلف کشور در صددند جو رعب و وحشت در جامعه را شدت بخشند و از حرکتهای اعتراضی در ماه محرم جلوگیری کنند.

به نحوی که تنها در فاصله روزهای ۲۱ تا ۲۹شهریور پنج زندانی شامل:‌ یک جوان ۲۷ساله در اسلام آباد غرب و یک زندانی دیگر در شهرستان عنبرآباد در استان کرمان (۲۱شهریور)، یک زندانی در بلوار مدرس ایلام (۲۶شهریور)، یک زندانی در فلکه شهرداری سلماس (۲۳شهریور) و همچنین یک زندانی دیگر در پارس آباد مغان در استان اردبیل (۲۹شهریور) درمقابل چشمان مردم به دار آویخته شدند.
در همین حال صرفا طی روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور شش زندانی در زندانهای شهرهای اردبیل؛ بروجرد؛ خرم آباد؛ مشهد و زنجان به دار آویخته شدند. یک زندانی زن در میان اعدام شدگان روز ۲۷شهریور بود. در روز ۲۸شهریور نیز یک جوان ۲۳ساله در حالی اعدام شد که به خاطر سرقت به سه سال حبس محکوم شده بود اما در یک پرونده سازی جدید به اعدام محکوم شد. دژخیمان او را همراه با یک زندانی دیگر در شرایطی که دست و پایشان در زنجیر بود به دار آویختند. به دستور دادستان جنایتکار اردبیل؛ حدود ۵۰ تن از زندانیان مجبور به تماشای صحنه اعدام همبندیان خود شدند.
در رخدادی دیگر ۱۳زندانی از روز شنبه ۲۷شهریور برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت منتقل شده اند.
مقاومت ایران ضمن فراخوان به ارگانهای بین المللی حقوق بشر برای یک اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام این زندانیان که در آستانه مرگ قرار دارند، تاکید می کند که بزرگترین دزدها و سارقان و بزرگترین قاتلان و جنایتکاران تاریخ ایران خامنه ای و باندهای فاشیستی حاکم هستند که بدون هیچ بازخواستی از ۳۸ سال پیش به غارت و جنایت خود ادامه می دهند. لذا خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم آخوندی به خاطر نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر و اعدامهای جمعی و خودسرانه باید در برابر عدالت قرار گیرند و به همین خاطر پرونده آنها باید توسط شورای امنیت ملل متحد به دادگاه جنایی بین المللی ارائه شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹شهریور ۱۳۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)