Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جان بولتون در تظاهرات در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک علیه حضور آخوند روحانی گفت: بهترین راه برای حصول اطمینان از صلح و امنیت در منطقه و رفع تهدید اتمی، سرنگونی رژیم ایران است.

وی افزود: مردم ایران هرگز این رژیم را مشروع نمی‌دانند و روزهای این رژیم به شمارش افتاده است. مشتاقانه منتظر روزی هستم که در تظاهراتی مشابه در یک ایران آزاد سخنرانی کنم.