Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خانم مریم رجوی

با استقبال از نخستین گواهی یک رئیس جمهور ایالات متحده درباره ضرورت تغییر در ایران
به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک برای دیکتاتوری مذهبی و تروریستی را لازمه پایان و جبران سیاست فاجعه بار پیشین آمریکا برای مردم ایران خواند

پرزیدنت ترامپ در سخنان خود در مجمع عمومی ملل متحد درباره مردم ایران و فاشیسم دینی حاکم، به درستی گواهی داد «مردم ایران بیش از هرکس قربانی این رژیم بوده و از آن رنج می برند» و «همه جهان می فهمند که مردم خوب ایران خواستار تغییر هستند».
رئیس جمهور ایالات متحده تصریح کرد سرمایه های مردم ایران برای بقای دیکتاتوری بشار اسد و سوخت رسانی به جنگ داخلی در یمن و حزب الله صرف می شود و دیکتاتوری فاسد حاکم که صادراتش خشونت، خونریزی و بحران است بیش از هرچیز از مردم ایران می ترسد.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از اظهارات پرزیدنت ترامپ به عنوان نخستین گواهی یک رئیس جمهور ایالات متحده در ۳۸ سال گذشته درباره ضرورت تغییر فاشیسم دینی توسط مردم ایران که ۳۶سال است از سوی مقاومت ایران اعلام شده است، گفت: به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک برای دیکتاتوری مذهبی و تروریستی، لازمة پایان و جبران سیاست فاجعه بار دهه های گذشته آمریکا در قبال مردم ایران است که سوابق تاریخی آن به کودتا علیه دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق و حمایت از دیکتاتوری شاه برمی گردد.
خانم رجوی با یادآوری نقض عهدهای دولت وقت آمریکا در عراق در قبال حفاظت از ساکنان اشرف و لیبرتی در عراق و هموار کردن راه سرکوب اپوزیسیون اصلی ملایان با برچسب تروریستی، آن را مانند امتیازاتی که در برجام به آخوندها داده شده، نمونه های خجالت آور دیگری از اقداماتی خواند که برای مردم ایران بهای بسیار سنگین و خونین داشته است.
 در سال ۲۰۰۳ پس از حکم شورای حکومتی عراق به اخراج و ضبط سلاحها و اموال مجاهدین، واشینگتن پست (۱۰دسامبر) نوشت این اقدام تعجب برانگیز «ممکن است تعادل قوای منطقه را [به سود رژیم ایران] به هم بزند». در عمل چنین شد و عمر رژیم ولایت فقیه طولانی گردید.
مقاومت ایران بر آن است که مواضع رئیس جمهور آمریکا بایستی با سلسله یی از اقدامات اجرایی جامه عمل بپوشد:
۱- ارجاع پرونده جنایات این رژیم به ویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ به دادگاه بین المللی جنایی و قرار دادن سردمداران رژیم و مسئولان جنایتها در برابر عدالت؛
۲- خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظامیان مزدور از عراق و سوریه و یمن و افغانستان و لبنان؛
۳- اعمال قطعنامه های پیشین شورای امنیت ملل متحد در باره پروژه تسلیحات اتمی رژیم ملایان و ممنوعیت غنی سازی، همراه با بازرسی آزادانه و بی قید و شرط از مراکز نظامی و غیر نظامی رژیم؛
۴- پرداخت مابه ازاء اموال و تجهیزات و تسلیحات و قرارگاههای سازمان مجاهدین خلق و ارتش ازادیبخش ملی ایران در عراق که تماماً با هزینه خود آنها تهیه شده و اسناد آن موجود است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷)