Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تلویزیون فاکس نیوز در گزارش خود درباره اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درنیویورک، گفت مریم رجوی خواستار اخراج روحانی از سازمان ملل شده است.

اریک شان گزارشگر ارشد فاکس نیوز که از نیویوک در باره قصد دونالد ترامپب برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی و رژیم ایران گزارش می داد گفت: درحالیکه روحانی روز چهارشنبه قصد دارد در نیویورک سخنرانی کند، اپوزیسیون ایران فراخوان به تحریم وی داده است. مریم رجوی خواستار اخراج روحانی از سازمان ملل شده است.
خانم مریم رجوی گفت: زمان آن رسیده است که جامعه جهانی بخصوص کشورهای غربی یک سیاست قاطع را علیه رژیم اعمال کنند و همسو با مردم ایران شوند این رژیم باید از سازمان ملل اخراج شود