Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هفتاد و دومین اجلاس اصلی مجمع عمومی ملل متحد درنیویورک با سخنرانی آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل گشایش یافت.

در این اجلاس، رئیس جمهور آمریکا نیز ازسوی مردم این کشور حضور نمایندگان تمامی کشورها در ایالات متحده را خوشامد گفت.
دونالد ترامپ درسخنرانیش پس از نگاهی به اوضاع آمریکا و بحرانهای بین المللی، بر روی تهدید اتمی حکومت کره شمالی و خطر اتمی و مداخلات تروریستی رژیم آخوندی تمرکز کرد و همه کشورها را به تلاش مشترک برای مقابله با این تهدیدها فراخواند.
رئیس جمهور آمریکا حکومت آخوندی را اصلی‌ترین رژیم حامی تروریسم و صادر کننده خشونت درجهان ویک دیکتاتوری فاسد و سرکوبگر توصیف کرد وگفت: قربانیان اصلی رژیم ایران مردم ایران هستند. همه جهان می دانند که مردم خوب ایران خواهان تغییر هستند و این رژیم بیش از هرقدرتی، از مردم ایران می ترسد.
رئیس جمهور آمریکا افزود: این رژیم سرمایه های ملت بزرگ ایران به گروههای تروریستی مورد حمایت خودش می دهد و در منطقه بی ثباتی و بحران ایجاد می کند. رژیم‌های سرکوبگر نمی‌توانند تا به ابد دوام بیاورند و روزی فراخواهد رسید که مردم با یک تصمیم مواجه خواهند بود. ادامه مسیر فقر، خونریزی و ترور  یا بازگشت مردم ایران به ریشه‌های افتخارآمیز این ملت به‌عنوان مرکز تمدن، فرهنگ و ثروت و اینکه بتوانند خوشبخت و شکوفا بشوند.