با بالاگرفتن تنش در خلیج‌فارس و یا بر سر برجام و همچنین به موازات نبود چشم انداز برای دیکتاتوری ولایت فقیه، اکنون کشورهای هم پیمان رژیم یکی پس از دیگری بر لزوم تعهدات رژیم آخوندی به توافق اتمی و تهدیدات ناشی از هرگونه اشتباه محاسبه در سیاست های راهبردی آخوندی در منطقه و یا موشکی تاکید می کنند.در پی افزایش تحریم‌ها علیه دیکتاتوری آخوندی و در حالیکه اتحادیه اروپا بعنوان مهم‌ترین شریک تجاری رژیم بر لزوم بازنگری در برجام تأکید می‌کند، مصوبه شواری امنیت ملی رژیم سخن از «توقف پاره‌ای تعهدات برجام» به میان آورده است.در حالیکه آرایش جدید در منطقه پرتلاطم خلیج فارس تماما سخن از بروز بحرانی عمیق تر علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان را دارند، خامنه‌ای زهر خورده در تازه ترین سخنان خود، تلاش زیادی بخرج داد تا ضمن آرام نشان دادن اوضاع، به نیروهای زهوار درفته و وارفته نظام روحیه بدهد.


قهرمان پاکباز مجاهد خلق کریم رشیدی (محراب) فرمانده دلیر صحنه های مختلف در نبردهای ارتش آزادیبخش ملی ایران پس از ۴۲ سال رزم و مجاهدت بی وقفه و جراحت در چند عملیات ارتش آزادی، روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت در بیمارستانی در آلبانی درگذشت و به جاودانه فروغهای آزادی پیوست.از فردای شکل گیری آرایش نظامی در خلیج فارس که با هدف مقابله با مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای صورت گرفته است، اکنون شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی نیزسیاست‌های مخرب رژیم اخوندی را زیر ضرب قرارداده اند.همزمان با افزایش تحریم ها علیه دیکتاتوری آخوندی که نه تنها به قطع بخش بزرگی از صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن راه برده، بلکه دیگر منابع موازی حکومت برای رسیدن به دلارهای صادراتی مانند پترشیمی، آهن و فلزات، آلمینیوم را نیز شامل گردیده است، اکنون شاهد شکل گیری آرایش جدیدی در منطقه و خلیج فارس می باشیم.

صفحه10 از266