افزایش روزافزون نقدینگی بعنوان یک شاخص مهم در اقتصاد بشدت ضربه خورده رژیم آخوندی، اکنون به معظلی برگشت ناپذیر تبدیل شده است.
طی سال های اخیر شاهد هستیم که شکست سیاست های دولت آخوند روحانی درزمینه مالی و پمپاژ پول بدون پشتوانه به اقتصاد و بازار کشور، زمینه های رشد هرچه بیشتر نقدینگی را فراهم کرده است. اقداماتی در زمینه تورم، ارز و یا ترازنامه های قلابی بانکی تماما مقوله هایی هستند که در راستای خود، حجم نقدینگی را به مرز « یک هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان » رسانده است.

به گزارش بانک مرکزی رژیم « این حجم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۶ نسبت به تیر ۹۵)، ۲۳.۳ درصد افزایش نشان می دهد». ( سایت حکومتی ایران اکونومیست ۲۴ شهریور ۱۳۹۶)
همچنین در راستای بحران اقتصادی و شکست سیاست های مالی در دیکتاتوری ولی فقیه که تبعات مخرب آن با گرانی شدید کالا بردوش مردم و اقشار ضربه پذیر منتقل می شود، این گزارش به بدهی های دولت « تدبیر و امید » اشاره و تاکید می کند: « بدهی بخش غیردولتی ۹۵۸۵.۷ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲۲.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۴.۵ درصد رشد نشان می دهد».

به یقین رشد بی سابقه نقدینگی و نیز افزایش شدید بدهی های دولت آخوندی نشان از بروز بحران هایی است که منشاء اصلی آنان سیاست های پرمخاطره رژیم و همچنین در نبود راهکاری های استراتژیک برای خروج از بحران های اقتصادی ومالی است. زیرا رکود اقتصادی که طی سال های گذشته به افزایش شدید “تورم » و قیمت کالا های اساسی راه برده است, به یقین ریشه در ایزلاسیون بین المللی و فرار سرمایه از کشور دارد.

همچنین این گزارش به حجم بی رویه ورود پول بدون پشتوانه اعتراف نموده و می افزاید: “حجم اسکناس مسکوک در پایان ماه مورد بررسی ۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده است که در یک سال منتهی به تیرماه امسال ۲۲.۶ درصد و در ۴ ماهه اول امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۳۹.۵ درصد افزایش داشته است».
این میزان از ورود پول بدون پشتوانه که در علم اقتصاد به آن « پول دستوری» نیز می گویند، دارای بالاترین خطرات مانند « تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی» است؛ دقیقا همان امری که اکنون در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی اتفاق افتاده است.
 
به موازات این بلبشوی مالی در دولت آخوند روحانی، بانک مرکزی رژیم در این گزارش به « افزایش بیش از ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی » اشاره می کند که ناشی از « دریافت تنخواه بودجه » است! ( خبرگزاری نیروی سپاه پاسداران، فارس ۲۴ شهریور ۱۳۹۶)

اوجگیری بحران محیط زیست در حاکمیت غارتگر آخوندی به یقین بازتاب منطقی سیاست های مخرب رژیمی است که همواره به موضوع محیط زیست با دید طمع گرایانه و مفنعت طلبانه نگاه کرده است.

سی و شش سال پیش، در سال۱۳۶۰ و در روز تاریخی ۳۰ تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای مسعود رجوی پایه گذاری شد. این شورا ادامه دهندة راهی بود که خلق ما از آستانة انقلاب مشروطه در صد و یازده سال پیش، آغاز کرد.

خواهرمجاهد زهرا مریخی
انتخاب شایسته ات را به مسئول اولی سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، در۵۲ سالگی تولد سازمان تبریک می گویم. برهمه فرزندان مجاهدم مبارک.
من طی این سالها شاهد بودم که چگونه بار مسئولیتی سنگین را بدوش داشتی وبا روحیه ای زنده وسرشار به همه جا و همه کس امید می دادی و یار و یاور مریم عزیزمان بودی.

درآستانه سال جدید تحصیلی رسانه های حکومتی به ابعاد ستم و فقر گسترده در میان دانش آموزان بویژه دانش آموزان دختر در استان های مرزی کشور اعتراف کرده اند. این وضعیت در حالی است که قریب ۱۳ میلیون دانش آموز طی هفته های آینده باید راهی کلاس های درس شوند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به وضعیت بحرانی در استان های مرزی مانند کردستان، ایلام، سیستا ن و بلوچستان، آذربایجان، خراسان و بخش های بزرگی از استان های هرمزگان و یا خوزستان از جمله نوشت: « در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار،‌ تکان‌دهنده است». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۸ شهریور ۱۳۹۶)

صفحه10 از190