درحالیکه فساد سازمان داده شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به یقین یکی از دلایل شکست‌های اقتصادی در ایران می‌باشد، همچنان موضوع کشمکش میان باندهای متخاصم درون رژیم می‌باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی ضمن تائید این واقعیت و تبعات مخرب آن بر وضعیت معیشتی، اقتصادی و بازار کار و کسب در گزارشی «از گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی در چهار سال گذشته» خبر داده است.

بحران رکود اقتصادی که با خود به بروز بحرانی‌های متعدد دیگری از جمله تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکاری فقر و در نهایت فلاکت راه برده است، اکنون به موضوع جنگ باندها در درون دیکتاتوری خامنه‌ای تبدیل شده است.

ابعاد سرکوب در دیکتاتوری ولی‌فقیه که به‌واقع تمامی مرزها را در نوردیده است، در تازه‌ترین نمونه خود به بیان اعترافاتی از سوی کارگزاران حکومتی در قوه قضائیه رژیم مبنی بر «وجود ۲۳۰۰ کودک» در زندان‌های ایران انجامیده است.

بحران‌های حاد اجتماعی به موازات سرکوب گسترده آحاد مردم به‌ویژه زنان، دختران و جوانان و نیز رشد و نمو بیکاری، فقر و فلاکت، اکنون در راستای مخرب خود به بروز آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی راه برده است.

کمتر از دو هفته مانده به معرفی کابینه جدید دولت آخوند روحانی و با گذشت قریب هشت هفته از پایان نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه، هر روز جنگ قدرت و شقه نظام بر سر تعیین وزرای جدید در دیکتاتوری ولی‌فقیه افزایش می‌یابد.

بحران گسترده بیکاری که اکنون بنا برداده های حکومتی به مرز ۷ میلیون نفر رسیده، نه تنها بخش‌های صنعتی، تولیدی در کارخانه‌ها راه و ساختمان بلکه به بخش‌های خدماتی مانند درمانی نیز گسترش یافته است.

مجاهد خلق احمدعلی رمضان نژاد فرزند قهرمان مردم آمل متولد سال ۱۳۳۷ که در جریان انقلاب ضدسلطنتی به مجاهدین پیوسته بود، غروب سه شنبه ۲۷ تیرماه در بیمارستان مادر ترزا در آلبانی در اثر ایست قلبی جان باخت و به جاودانه فروغها پیوست.

صفحه9 از181