با بروز سیل ویرانگر در بیش از ۲۷ استان کشور که به گفته رسانه های حکومتی تنها ۱۱ استان را به زیر آب برده و قریب ۶۱ راه اصلی کشور را مسدود کرده است، بسیاری از هموطنان دردمند همچنان به انتظار کمک های حکومت برای برون رفتن از بحران معیشتی می‌باشند.


درحالیکه هر روز بر ابعاد فاجعه سیل در بخش های بزرگی از کشور افزوده می شود و در حالیکه متولیان و کارگزاران فاسد رژیم در بازدید از مناطق بحرانی دائما با لعن، نفرین، خشم و اعتراض مردم روبرو می شوند، دیکتاتوری خامنه‌ای به همراه سپاه سرکوبگر عملا در این مناطق حکومت نظامی اعلام نشده برپا نموده است.


درحالیکه مردم ایران در مناطق سیل زده کشور همچنان در بلاتکلیفی و عدم یاری رسانی از سوی ارگان های فاسد آخوندی بسر می برند و درحالیکه بخش‌های بزرگی از استان های غربی همچنان با سیل ویرانگر و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند، خامنه ای و سپاه سرکوبگر پاسداران بی دنده و ترمز سیاست «خرید وقت» را دستور کار رژیم قرارداده اند.بی شک لیست گذاری مهم ترین ارگان سرکوب و ترور در دیکتاتوری خامنه‌ای ضربه بی سابقه ای نه تنها بر تمامی کباده کشی های رژیم آخوندی، بلکه چراغ سویی است برای برپا شدن سیل بندی بنام «صدور ترور و بلوا» به کشورهای منطقه و اسلامی.در پی لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران از سوی وزارت خارجه آمریکا که به گفته کارشناسان مسائل ایران، ضربه بزرگی بر ماشین سرکوب و ترور در دیکتاتوری خامنه‌ای محسوب می‌شود، اکنون شاهد آه و فغان‌های فرماندهان و یا دستگاه اجرایی حکومت می‌باشیم.تنها چند ساعت از لیست گذاری سپاه سرکوبگر و غارت پاسداران نگذشته که اکنون شاهد بروز خشم، عصیان و گزیدگی شدید از سوی کارگزاران و متولیان در دیکتاتوری خامنه ای می باشیم.

صفحه9 از261