به یقین بی عملی و بی تدبیری از سوی حاکمیت پلید آخوندی برای مبارزه با تبعات و آثار سیل ویرانگر در بخش های بزرگی از کشور، در یک پروسه کوتاه به بروز انواع و اقسام بیماری‌های انگلی، عفونی، تنفسی و همچنین آسیب های شدید اجتماعی راه خواهند برد.درحالیکه مردم سیلزده همچنان در انتظار کمک های حکومت آخوندی برای برون رفتن از وضعیت مخرب کنونی می باشند و در حالیکه مردم ایران در یک همبستگی ملی خود آستین ها را بالا زده و به یاری مردم سیلزده شتافته اند، دیکتاتوری خامنه‌ای با وارد کردن نیروهای تروریستی پاسخ بی شرمانه ای به مردم به جان آمده داده است.از فردای لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران از سوی وزارت خارجه آمریکا بسیاری از کارشناسان این واقعه را به مانند «سیاه چاله ای» تعبیر نموده اند که ابعاد تخریب آن به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست.مجاهد خلق علی اکبر کلاته میمری پس از سه دهه مجاهدت در صفوف ارتش آزادی برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی روز دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ در بیمارستانی در آلبانی درگذشت و به همرزمان صدیق و شهیدش پیوست.

صفحه8 از261