-در اردیبهشت ۹۷ که ماموران اطلاعات به باغم آمدند از من پرسیدند که چرا با شاهزاده رضا پهلوی همکاری نمی کنی؟ میخواهی الان شماره موبایل شاهزاده را بگیریم که با او صحبت کنی؟ که گفتم نه و ...
-حکومت تلاش میکند که مبارزین را به اردوگاه سلطنت طلب ها سوق داده و همینطور افراد نفوذی بسیاری نیز بداخل انها فرستاده تا ضمن حمایت از شاهزاده و فحاشی به رژیم، به سازمان مجاهدین خلق نیز فحش بدهند.
-حتی برای اینکه این افراد اعتبار کسب کنند چه بسا که چند صباحی هم به زندان رفته تا بعد از آزادی با نام و نشانی که پیدا می کند و از حاشیه‌ی امن برخوردار می شوند، بتوانند با وجهه‌ی بهتری ماموریتشان را انجام دهند.

 

خواهر مجاهد خدیجه محمدی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران که از یک ماه پیش در بیمارستان در آلبانی بستری بود، در گذشت و به یاران شهید و صدیق خود پیوست.

 

خیز جدید خامنه ای برای تصرف یک کشتی نفتی در آبهای بین المللی که با خفت و خواری بی سابقه ای به شکست انجامید، اکنون این سوال را در جامعه جهانی پدیدار نموده است که بواقع رژیم آخوندی با اعمال چنین شیوه های مافیایی و تروریستی چه اهدافی را دنبال می کند؟.

 

لگدپرانی های ولی‌فقیه در زمینه اتمی که طی هفته های اخیر در پوش سیاستی بنام «باج خواهی» از جامعه بین الملل براه افتاده، اکنون دیکتاتوری  ولایت را در چند قدمی راه بردن پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارداده است.

 

با برگزاری یکی از پرشکوه ترین تظارات ایرانیان در پایتخت آلمان که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها و همچنین مجامع سیاسی و دیپلماتیک از خود برجا گذاشته، اکنون به موضوع بحث و تبادل نظر در میان نیروهای مدافع حقوق انسانی و به‌ویژه قربانیان باقی مانده از تروریسم رژیم آخوندی گردیده است.

صفحه7 از270