سلام بر فرزندان شهيد رضائی ها، سلام به سردار خیابانی و پدر رضائی ها، درود هزاران درود به عزیز مادر رضائی ها. بنام این قهرمانان مقاومت را ادامه میدهیم تا ازادی.

 

پیام رضا اولیا به قیام کنندگان دلیر ایران

قیام قهرمانانه مردم ایران را که همچون صاعقه بر سر خامنه‌ای جنایتکار و روحانی شیاد فرود آمده است را تبریک میگویم. این قیام که با سرعتی شگفت در کمیت و کیفیت میرود که سرتاسر ایران را فرا بگیرد صحت تحلیل ها و ارزیابی های شورای ملی مقاومت مبنی بر اینکه ”خامنه‌ای هیچ راهی برای خروج از مهلکه بحران هایی که او را فراگرفته ندارد“ و اینکه جامعه ایران ”در شرایط انقلابی است“ را به اثبات رساند.

شعارهای تظاهرکنندگان که اصل نظام و تمامیت آنرا نشانه گرفته و هر روز رادیکال تر می شود نشان از تداوم این قیام دارد و همانطور که خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده شورا گفته اند: “این قیام و خیزشی است تا پیروزی و آزادی». بگذار دشمنان این مقاومت و عوامل وزارت اطلاعات آخوندها همچون خود خامنه‌ای از این ارزیابی بر خود بلرزند.

درود به آقای مسعود رجوی که پیام هایش دلها و گام های قهرمانان در صحنه را مصمم تر و استوارتر میکند، درود به مردم بپاخواسته و دلیری که خواب از چشم آخوندهای حاکم ربوده اند و درود به زندانیان مقاوم و قهرمان در بند.
رضا اولیا
مجسمه ساز و نقاش عضو شورای ملی مقاومت ایران
اول ژانویه ۲۰۱۸

با اوجگیری قیام به‌حق مردم ایران علیه جور و ستم ولی‌فقیه و در حالیکه شهرهای میهن در آتش و دود و خون بسر می‌برند، اکنون جهانیان یکبار دیگر و به عینه حقانیت تنفر ملی مردم ایران از این رژیم خون ریز و جبار را می‌بینند.

درحالیکه آخوند روحانی با گسیل معاون اول خود تلاش دارد تا اوجگیری قیام مردم در بیش از بیست شهر کشور علیه جور و ستم و فقر روبه رشد در میهن امان را لوث نموده و بخش‌هایی از آن را به باند مقابل و وجود دعواهای باندی وابسته نماید، اما با نیم نگاهی به ابعاد شعارهای رادیکال مردم به جان آمده علیه کلیت نظام آخوندی و به‌ویژه علیه شخص ولی‌فقیه به یقین به نتایج دیگری خواهیم رسید.

ایلغار خمینی دیگر جایی در ایران ندارد. مردم ایران مصمم هستند و با جان و مالشان در پی براندازی این جانیان هستند. آنها حاکمیت ملاها را هدف قرارداده‌اند و به زودی تمام دار ودسته های رژیم را از ایران فراری خواهند داد.

آخوند علم الهدی نماینده ولی‌فقیه ارتجاع (بوفالوی نظام) در مشهد که مردم به وی لقب «کرگدن نظام» را داده‌اند در واکنشی هراس آلود از تبعات خشم و قیام روز گذشته مردم به‌جان‌آمده میهن امان علیه فقر و فلاکت به وضعیت بحرانی نظام آخوندی اعتراف نمود.

درحالیکه روز گذشته ولی فقیه طلسم شکسته در یک سیاه نمایی تلاش نمود تا موضوع فقر، فلاکت، گرانی وبیکاری روزافزون مردم به جان آمده در میهن امان را صرفا «تبلیغاتی و توپخانه دشمن» قلمداد کند، مردم به جان آمده از جور و ستم ولی فقیه در تظاهرات های گسترده امروز خود در شهرهای خراسان، بخش های مرکزی و سیستان و بلوچستان، با شعار «مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی» پاسخ کوبنده ای به یاوه گویی های خامنه‌ای و تمامیت رژیم دادند.

صفحه7 از202