روند روبه رشد بهای ارزهای خارجی که یکی از پارامترهای تعیین کننده برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده رژیم آخوندی است، اکنون با گذشت قریب دو ماه از برگزاری نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.

مراسم بی‌روح و بی‌رمق و مسخره تحلیف آخوند روحانی در مجلس ارتجاع که با خرج‌های میلیاردی از جیب مردم ایران و برای خرید وجهه داخلی و بین‌المللی همراه بود، به صحنه جنگ و شقه و شکاف در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل گردید.

بروز بحران‌های معیشتی که ماحصل سیاست فشار حاکمیت بر جامعه و به‌ویژه بر قشر ضربه‌پذیر کشور می‌باشد، چند هفته‌ای است که خود را در افزایش شدید مایحتاج روزمره مردم به نمایش گذاشته است.

در پی امضاء مصوبه کنگره آمریکا از سوی رئیس‌جمهور این کشور علیه دیکتاتوری خامنه‌ای، قراراست تا لیست بلند بالای افراد حقیقی و حقوقی در سپاه پاسداران و نیروهای تروریستی رژیم وهمچنین تمامی افرادی که به طریقی با این ارگان سرکوبگر در رابطه مالی، تجاری یا اقتصادی هستند، تنظیم و به تبع آن به مورد اجرا درآید.

بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی متفق‌القول هستند که وجود فقر گسترده، بیکاری، شکاف عمیق طبقاتی، اعتیاد، نرخ بالای طلاق، سرکوب و محرومیت‌های قومی و ملیتی تماماً از جمله دلائل مهم برای رشد بیسوادی در حاکمیت ولی‌فقیه می‌باشند.

صفحه7 از181