درحالیکه میلیون‌ها تن از هم‌وطنان بجان آمده ما طی ۱۲ روز گذشته دیکتاتوری ولی فقیه را به چالشی ملی برای رسیدن به نان، آزادی و حاکمیت مردمی کشانده اند و در حالیکه اکنون در کمتر کوی برزنی شاهد پاره کردن و یا به آتش کشیدن تصاویر منحوس ولی فقیه نمی‌باشیم و درحالیکه شعار «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، مرگ بر خامنه‌ای» بازتاب تبلور اراده مردم برای سرنگونی نظام آخوندی شده است، خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع ضمن به صحنه آمدن در سخنانی آدرس دشمن اصلی نظام را به جهانیان داد.

با گذشت ده روز از آغاز قیام مردم علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون کارگران میهن امان طی روزهای گذشته در حمایت از قیام کنندگان و در اعتراض برای خواسته‌های به‌حق خود دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده زده‌اند.

در حالیکه بنا برداده هایی مقاومت ایران حداقل ۴۵ نفر از قیام کنندگان طی هشت روز از آغاز شورش علیه کلیت نظام آخوندی به شهادت رسیده و تا کنون قریب بیش از ۲۵۰۰ نفر از تظاهرکنندگان «کهریزکی» شده‌اند، وزیر کشور دولت آخوند روحانی در سخنانی ضمن دادن دسته گل به ولی‌فقیه خون‌ریز و جبار، ادعا کرد:«اصل مسئله این بود که اعتراضی واقع شد و نظام تمام توان و تلاش خود را صرف کرد تا این اعتراض‌ها در حداقل هزینه‌ها، در بالاترین حد مدارا و به بهترین شکل هدایت کند». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۵ دی ۱۳۹۶)

در حالیکه بیش از یک هفته از قیام مردم به جان آمده علیه حکومت خودکامه ولی‌فقیه می‌گذرد و شهرهای میهن یکی پس از دیگری به قیام‌کنندگان می‌پیوندند و در حالیکه میلیون‌ها ایرانی دردمند با شعارهای کوبیده و با آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای، گوشه‌ای از خشم و تنفر عمومی علیه کلیت نظام را به نمایش میگذارند، باندهای توسری خورده رژیم، باندهای اطلاعاتی و پاسداران سیاسی ولایت یکی پس از دیگری برای بیعت با دیکتاتور خون‌ریز به صحنه می‌آیند.

با اوجگیری قیام به‌حق توده‌های به جان آمده علیه ظلم، ستم، فساد آخوندی و درحالیکه شهرهای میهن اشغالی یکی پس از دیگری به قیام آفرینان و سازمان پیش تاز آن می‌پیوندند، سپاه سرکوبگر خامنه‌ای در اطلاعیه‌های گوناگون، ضمن کشیدن جیغ بنفش و اعتراف به افزایش حمایت‌های بین‌المللی از قیام ایران، به باندهای در گل مانده حکومتی نسبت به سرنوشت محتوم دیکتاتوری ولی‌فقیه هشدار می‌دهد.

خامنه‌ای طلسم شکسته پس از گذشت شش روز از اوجگیری قیام مردم به جان آمده که صحنه‌های پرشور آن را اکنون جهان در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارجی به‌وضوح لمس می‌کنند، سرانجام امروز به صحنه آمد و در سخنانی هراس و وحشت خود از تنفرمردم نسبت به دیکتاتوری مذهبی را به نمایش گذاشت.

صفحه6 از202