خامنه ای در سایت خود برای فهماندن به آمریکا که مشکل اصلی او و رژیمش چیست، با انتشار عکسی از رئیس جمهور برگزیده مقاومت بر روی یکی از تانکهای ارتش آزادیبخش در قرارگاه اشرف در سال ۱۳۷۷ به عقده‌گشایی علیه مجاهدین پرداخته و با یادآوری ترهات پیشین خود در این زمینه نوشته است، غرب حامی تروریستهای مجاهد است.

 

در اعتراف به استقبال نسل جوان از مجاهدین و هراس بی‌پایان نظام آخوندی از دوران آماده‌باش سرنگونی، بسیج سپاه پاسداران اعتراف کرد بحث و درس راجع به سازمان مجاهدین خلق، دیگر یک گزینه قابل انتخاب نیست، بلکه به یک اجبار تاریخی تبدل شده است.

 

جواد ظریف وزیر خارجه ورشکسته رژیم در یک جلسه مطبوعاتی با رسانه های حکومتی، با اشاره به اینکه برخی از دوستانش در داخل رژیم برای رفتن فاتحه خوانی می کنند، گفت: همه ما خواهیم رفت ولی دیپلوماسی خواهد ماند.

 

در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، سخنگوی دولت روحانی و سردژخیم اطلاعاتی علی ربیعی شرایط رویارویی مجاهدین و رژیم را، با شرایط لرزه سرنگونی در جریان پیشروی ارتش ازادیبخش ملی تا دروازه کرمانشاه، مقایسه می کند.

فضاحت سایبری رژیم آخوندی و هیاهوی پاسداران در باره سفر موهوم خانم رجوی 
بیانیه رسمی وزارتخارجه فرانسه: حساب توییتر ساختگی بنام کنسول فرانسه در اورشلیم 
”سرکنسول فرانسه در اورشلیم هدف یک عمل ربودن هویت در توئیتر واقع شده است”
کنسولگری فرانسه از کاربران اینترنت می خواهد هوشیار باشند

صفحه6 از270