به فاصله چند ساعت از اعلام استراتژی جدید آمریکا علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه و به تبع آن اعمال تحریم‌های جدید و لیست گذاری سپاه پاسداران، شاخص‌های اقتصادی و مالی در ایران نمایانگر بروز تشدید بحران‌ها می‌باشند.

تلویزیون حکومت آخوندی در ادامه ابراز وحشت از پیامدهای اعلام استراتژی جدید آمریکا، گفت: همان ترسی که سالیان است در دل داریم که گفتگوها بر سر مسائل اتمی به حوزه سپاه پاسداران نشست خواهد کرد، اتفاق افتاده است.

اعلام استراتژی جدید آمریکا علیه سیاست های مخرب دیکتاتوری خامنه ای که با بازتاب گسترده بین المللی و داخلی روبرو شده است، اکنون این سوال منطقی را با خود به همراه آورده که تحولات آتی به کدامین سوی خواهند رفت.

چند ساعت پس از اعلام استراتژی جدید از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، وزارت دارایی این کشور لیست تحریم‌ها علیه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را منتشر نمود.

درحالیکه رسانه‌های حکومتی مملو از اخبار مربوط به کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست و یا زباله گرد می‌باشند، اکنون داده‌های اجتماعی سخن از ظهور پدیده شوم دیگری بنام «قاچاق کودکان» در ایران را دارند.

برخلاف تمامی قول و قرارهای دولت آخوند روحانی برای متوقف کردن چرخه مخرب تورم و بیکاری در ایران تحت حاکمیت آخوندی، تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از نرخ بالای این دو فاکتور مهم برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران خبر داده است.

به یقین ریشه تمامی بحران‌های موجود در ایران آخوندزده، وجود حاکمیت منحوسی است که بقول عوام «فساد از درب و دیوارش» می‌بارد.

صفحه6 از190