فقر و بچه های کرایه ای بیخ گوش تهران، موضوع اعتراف تلخی است در یک رسانه رژیم دجالان دینفروشی که خود را امید مستضعان می نامیدند ولی ارمغانی جز افزایش شکاف طبقاتی و تحمیل فقر و بیکاری و گرانی به زحمتکشان و محرومان میهنمان نداشتند.

با افزایش اعتراضات و جوش و خروش مردم به جان آمده در ایران آخوند زده و با توجه به چشم‌انداز تیر و تاریک برای کلیت نظام ولایت و راه افتادن موضوعی بنام «سرنگونی»، اکنون داده‌های رژیم سخن از رشد نرخ متولیان و کارگزاران «دو تابعیتی» را دارند.

با بروز بحران‌های مالی و افت شدید ارزش پول ملی، اکنون اخبار واصله از بازارهای کشور تماماً موئید افزایش «۳۰ الی ۴۰» درصدی کالاها و اجناس مورد نیاز مردم، به‌ویژه مواد غذایی می‌باشند.

همزمان با اعلام تحریم‌های جدید از سوی ایالات‌متحده علیه ماشین سرکوب، تروریسم و مالی در دیکتاتوری ولی فقیه ، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز بشدت روبه افزایش گذاشت.

۵۲ کشته و هزاران زخمی.

نگذاریم که رژیم جنایتکار خامنه ای مدافع فلسطینی ها بشود.

از ملت فلسطین دفاع کنیم.

بروز بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که خود را در نارضایتی و خشم عمومی از کلیت نظام آخوندی به نمایش می‌گذارد، در منطق طبیعی خود به پدیدار شدن تنگناهای شدید مالی، معیشتی و یا امنیتی شغلی در میان اقشار مختلف جامعه راه برده است.

صفحه5 از218