بنابرداده های بین‌المللی، پولشویی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که همواره یکی از پایه‌های تأمین مالی جریانات تروریستی است، سیاستی نهادینه شده و در راستای اهداف کلی نظام تعریف شده است.

با کمال تاسف مطلع شدیم یسنا معماری اردستانی اشرف نشان پرشوری که تا به آخر به فعالیتهایش در حمایت از مجاهدین و ارتش آزادی ادامه میداد، روز یکشنبه ۲۹ مرداد ۹۶ در اثر ایست قلبی در بیمارستانی در شهر مرسین ترکیه جان باخت.

به یقین وجود رو به رشد کودکان خیابانی محصول رژیم غارتگر، فاسد و سوداگر ولایت فقیه می باشد که پایه و اساس حاکمیت ضد بشری خود را بر استثمار فرد و بویژه اقشار ضربه پذیر بنا نهاده است.
وجود نمونه هایی مانند کودکان کارتن خواب، کودکان خیابانی و یا کودکان کار اکنون این سوال منطقی را در جامعه مملو از تنفر از رژیم آخوندی، بوجود آورده که بواقع پایان این تونل بحران به کجا ختم خواهد شد.

صفحه5 از181