رکود شدید اقتصادی که اکنون بخش‌های بزرگی از میهن امان را به فقر و فلاکت کشانده است، تنها به افزایش بیکاری و یا روند روبه رشد گرانی بسنده نمی‌کند، بلکه در منطق طبیعی خود به بروز بحران‌های حاد در زمینه‌های مالی، تجاری و به‌ویژه افزایش بی‌رویه بهای ارزهای خارجی طی ماه‌های گذشته راه برده است.

موج دستگیری‌های کور، نقل و انتقال زندانیان سیاسی، قطع دیدار با خانوادگان اسیران و دستگیر شدگان، بی‌خبری از وضعیت سلامتی و جسمانی زندانیان سیاسی، نبود سیستم قضائیه شفاف، به موازات بلوکه نمودن اخبار مربوط به زندان‌ها در رسانه‌های حکومتی، تماما نشان از سرکوب گسترده و برنامه ریزی شده از سوی رژیم آخوندی از فردای قیام در شهرهای میهن امان می‌باشند.

کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» معروف می باشد، پس از سالها بحث و بررسی در سال ۲۰۰۰ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و بدین سان ۱۸۰ کشور جامعه جهانی را به عضویت خود درآورد.

در دنیای امروزی و با توجه به مجموعه عظیم امکانات فنی و لجستیکی و نیز وجود سیستم‌های هشدار دهنده ماهواره‌ای به یقین هرگز تصور آن نمی‌رود که با یک بارش برف، مملکتی از تکاپو بیافتد.

ابعاد فساد گسترده و سازماندهی شده در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه به یقین نه موضوع یک یا چند سال اخیر، بلکه واقعیتی نهادینه شده از زمان بروی کار آمدن دیکتاتوری آخوندی در میهن امان می‌باشد.

صفحه3 از202