با گذشت قریب دو سال از قبول تسلیم‌نامه اتمی و به تبع آن برداشته شدن بخش‌های بزرگی از تحریم‌ها علیه دیکتاتوری تروریستی ولی‌فقیه و با وجود گشوده شدن دریچه‌های فروش نفت تا سقف بیش از ۲ میلیون بشکه در روز، رکود اقتصادی همچنان در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی ادامه دارد.

درود به شما شکوه آفرینان که نماد مظلومیت ملتی دربند هستید، سلام به شما سرداران مقاومت و پایداری در سیاهچال جهل و تزویر آخوندی، سلام به شما که با لبان بسته، رهایی و آزادی ملتی دربند را فریاد می‌زنید.

در پی برملا شدن پدیده‌ای نوظهور در حاکمیت فاسد و غارتگر ولی‌فقیه بنام «کودکان زباله گرد» که به خشم و انزجار عمومی علیه کلیت نظام عمومی انجامیده است، متولیان حکومت با برگزاری یک نشست فرمایشی و نمایشی برای «بررسی وضعیت کودکان زباله گرد», تلاش نموده‌اند تا ضمن مخدوش کردن واقعیت‌های پشت پرده، آمارهای پیشتر ارائه شده در این زمینه را نیز مخدوش نمایند.

صفحه3 از181