از فردای خروج ایالات‌متحده از توافق اتمی که منجر به راه افتادن سیل تحریم‌ها علیه سیاست‌های مخرب دیکتاتوری خامنه‌ای گردیده است، بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بدرستی بر این باورهستند که هر لحظه باید به انتظار مرگ مغزی برجام بود.


کارگران و زحمتکشان در ایران آخوند زده امسال در حالی به پیشواز روز جهانی کارگر می‌روند که رکود اقتصادی و افت شدید تولید اکنون به بروز فاجعه‌ای بنام «بیکاری» گسترده و به تبع آن فقر و به حاشیه رانده شدن قریب ۱۴ میلیون کارگر راه برده است.یک هفته پس از آنکه شبکه اینستاگرام حساب های قریب ۴۰ تن از بالاترین عوامل سرکوب، نقض حقوق بشر و تروریسم در رژیم آخوندی از جمله خامنه ای شخص اول نظام را مسدود نمود، ولی فقیه زهر خورده ضمن به میدان آمدن، طی فرمانی از نیروهای سرکوبگر رژیم و وزارات اطلاعات و دولت آخوند روحانی خواستار انتقام گیری از مردم گردید.