با خروج ایالات متحده از توافق اتمی و را افتادن سیاه‌چاله‌ای به‌نام تحریم‌ها علیه دستگاه مالی و اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، تمام هم وغم رژیم بر راه‌اندازی آب باریکه‌ای به‌نام «کانال ویژه مالی» که بعداً «به «اینس‌تکس» تغییر نام و هویت داد، متمرکز گردیده است.

رژیم آخوندی – توسعه برنامه موشکی در سایه ماهوارهشکست چندباره پرتاب موشک بالستیک به فضا از سوی دیکتاتوری ولی فقیه اکنون دیگر هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته که رژیم آخوندی در سایه آزمایش پرتاپ ماهواره به فضا، مطامع و سیاست های مخرب دیگری در ضمیر خود دارد.