از فردای شکل گیری آرایش نظامی در خلیج فارس که با هدف مقابله با مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای صورت گرفته است، اکنون شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی نیزسیاست‌های مخرب رژیم اخوندی را زیر ضرب قرارداده اند.همزمان با افزایش تحریم ها علیه دیکتاتوری آخوندی که نه تنها به قطع بخش بزرگی از صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن راه برده، بلکه دیگر منابع موازی حکومت برای رسیدن به دلارهای صادراتی مانند پترشیمی، آهن و فلزات، آلمینیوم را نیز شامل گردیده است، اکنون شاهد شکل گیری آرایش جدیدی در منطقه و خلیج فارس می باشیم.از شواهد و قرائن چنین برمی آید که به دلیل وجود فشار گسترده علیه مطامع دیکتاتوری ولایت فقیه و در نبود هرگونه شفافیت در موضوعاتی مانند اقتصاد و یا مالی، اتحادیه اروپا به‌عنوان تنها شریک تجاری – نفتی رژیم آخوندی در غرب، هرچه بیشتر اعطاء «اینستکس» را به «اف ای تی اف» منوط خواهد نمود.


در پی تشدید تحریم ها علیه دیکتاتوری ولایت فقیه و با بالاگرفتن تنش در خلیج فارس، رسانه های حکومتی طی روز گذشته از تصمیم دولت آخوند روحانی مبنی بر «ارسال نامه ای به سران پنج کشور باقی مانده در برجام» خبرداده اند.با گذشت یک ماه از فاجعه سیل که بنا برداده‌های حکومتی قریب ۲۵ استان کشور را دستخوش ضربات سنگینی نموده و به تبع آن خساراتی بالغ بر «۳۰ هزار میلیارد تومان» به زیربناهای کشور وارد کرده است.