دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران قریب چهار دهه جامعه بین المللی را با اهرمی بنام «تهدیدات نفت و گاز» به اسارت گرفته بود و بدین سان هر زمان که در تنگناهای شدید داخلی و یا فشارهای خارجی قرار میگرفت، ضمن دست یازیدن به این سیاست مخرب و اعمال شانتاژ، طرف های خارجی را در سایه سیاست مماشات به معامله و یا به کرنش می کشاند.

 

ماده ۷۵ بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران (به اتفاق آرا) در باره نسبت دادن قتل و پوست کندن صورت مزدور مسعود دلیلی  به مجاهدین توسط عوامل شناخته شده اطلاعات آخوندهامجموعه بحران ها و بروز تنگناهای شدید مالی، اقتصادی، تجاری و بویژه شور و خروش مرد م بجان آمده در شهرهای کشور علیه دیکتاتوری ولی فقیه، سرانجام خامنه‌ای زهر خورده را برآن داشت تا جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت رابرای «تست مذاکره» برسر جان گروگان ها راهی نیویورک نماید.