با اوجگیری رکود اقتصادی که در منطق خود به بروز تنگناهای شدید مالی و معیشتی برای جامعه ۸۰ میلیونی میهن امان در دیکتاتوری خامنه ای انجامیده است، اکنون بسیاری از متولیان و کارگزاران رژیم به ترجمان جدید ی از «خط فقر» اعتراف می کنند.

بسیاری از کارشناسان مسائل ضد تروریسم و پولشویی به‌درستی بر این باور هستند که سپاه پاسداران به موازات سرکوب گسترده سرمنشأ تمامی فساد، رکود اقتصادی، بحران‌های لاعلاج مالی و معیشتی در ایران آخوند زده می‌باشد.

به گزارش رسانه های حکومتی، قیمت دلاربه ۷۳۰۰ تومان و سکه به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت مایحتاج ضروری مردم و قیمت مسکن و خودرو نیز افزایش نجومی داشته است.

روند روبه رشد افت ارزش پول ملی و همچنین رشد بیمارگونه قیمت سکه طلا که طی ده سال گذشته شیب بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، به یقین ماحصل شکست سیاست‌های مالی و اقتصادی رژیم و نیز شکست مخرب و جاه‌طلبی‌های دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.

با اوجگیری رکود اقتصادی و بروز بحران‌های مالی شدید در حاکمیت غارتگر و فاسد ولی‌فقیه اکنون شاهد رشد روزافزون فقر و گرسنگی در میان گسل‌های مختلف اجتماعی از جمله کارگران و زحمت کشان هستیم.

با اوجگیری پیوستن کمپانی‌ها، بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی به تحریم‌ها علیه دیکتاتوری خامنه‌ای، اکنون بسیاری از کارشناسان متفقاً بر این باورند که روند تحولات در صورت ادامه به فلج کامل اقتصادی و مالی رژیم آخوندی راه خواهند برد.

صفحه2 از218