Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نماینده ی عالی اتحادیه اروپا، خانم دکتر فدریکا موگرینی،

مرکز اطلاعات روشنفکران و هنرمندان ایرانی مقیم ایتالیا نمی تواند از محکومیت سفررسمی اخیر اما شرم آور شما به ایران خوداری ورزد، سفری که برای ادای احترام تحلیف ریاست جمهوری روحانی که یک جنایتکارشناخته شده ی بین المللی و رییس جمهوری تروریستی خمینی میباشد صورت گرفته است.

سجده کردن شما البته با روسری در مقابل جلادان مردم ایران و تروریستهای بین المللی یک تحقیر برای تمامی زنان دموکراتیک ایران میباشد که سالهای متمادیست برای همان حقوق بشری که توسط کسانی که شما آنان را همکاران مهم برای ثبات سیاسی و صلح در دنیا میدانید، بطور سیستماتیک سرکوب میشود.

حجاب شما که موجب خشنودی گرفتن عکسهای سلفی ار طرف دهها نماینده مجلس شده بود نه بخاطر نقش و جایگاه حساس شما بلکه به خاطر حجاب شما بود، فرمی که نفی هویت زنان ایران را نمایندگی میکند که ازطرف قوانین آزادی کش آخوندها و پاسداران، کسانی که با تروریستهای داعش وجه مشترک دارند نه با قوانین لاییک و دموکراتیک اروپا.

شما برای ادای احترام به حسن روحانی که برایتان یک نمونه ی فرهنگیست به این سفر رفتید، این شخص مطرود، مسول مرگ هزاران زندانی سیاسی میباشد که در میان آنان زنانی بودند حتا جوانتر از شما.

اگر تا بحال نمیدانید، از شما قویا تقاضا میکنم تعداد اعدام شدگان را توسط حسن روحانی "مدره" پیگیری کنید. در دوره ی اول ریاست جمهوری اش بیش از سه هزار تن اعدام شده اند، تنها در ماه گذشته صد نفر! نماینده ی عالی، مگر شما بارها تکرار نکردید که منع اعدام باید یکی از هدفهای اولیه ی ایتالیا در آخرین دوره ی ریاست اروپایی ایتالیا باشد؟

بنابراین حمایت شما از رژیمی که دشمن قوانین و تمدن دموکراتیک ماست از هیچ کیفیتی برخوردار نیست و کلمات شما در رابطه با نیات عمل دولت شما ریاکلرانه میباشد.

احتمالا شما تجرییات کافی در زمینه ی سیاستها ی خارجی ندارید، در غیر این صورت میدانستید این همان رژیمیست که مسول بسیاری از ترورهای سیاسی و انسانهای بیگناه در خاک اروپا میباشد، از شهر رم تا بوینوس آیرس در سال ۱۹۹۴. در آن سالها دوست شما حسن روحانی یکی از مقامهای عالی رتبه ی این رژیم بود (این ما نیستیم که میگوییم بلکه تعداد بیشماری از تحقیقات و حکم دادگاهها میباشد).

آیا شما به این آگاه هستید که اروپا را آلوده کرده اید به حضور یکی از دیکتاتورترین واصلی ترین حامی تروریسم بین الملی؟ آیا متوجه هستید؟ جایگاهی که شما دارید اجازه نخواهد داد تا رفتارو کلامتان را در قبال ایران کمرنگ جلوه دهد.

هرکلام و رفتار شما از معنای مهمی برخوردار است برای جامعه ی دموکراتیک ایرانیان که بدنبال حمایتهای دولتهای اروپایی هستند برای تایید حقوق جهانشمولشان و برای کسب آزادی که سالیان است که از آنها گرفته شده.

میتوانیم درک کنیم که عمل نماینده ی عالی اتحادیه ی اروپا برای سیاستهای خارجی و امنیت عمومی یک رآل پولتیک باشد که گاها تقاضا میکند حتی با جنایتکارانی که در حاکمیت هستند ملاقات کند، اما سفر جدید شما به ایران هیچ ربطی به این موصوع نیز ندارد، بیشتر شبیه یک گردش دبستانی بود برای پر کردن آلبوم عکسهای تعطیلات.

آیا شما فریادهای زندانیان سیاسی دربند که در زندان بدنام اوین اسیر هستند را نشنیده اید؟

شرم نمیکنید از اینکه برای کسانی کف میزنید که خواهان مرگ یهودیان و نابودی اسراییل هستند؟ برای کسانی که پیروان ادیان صلح طلب راکه قرنهاست که درایران وجود دارند را زندانی و شکنجه میکند. شاید با شما اروپا به هشتاد سال پیش برگشته است هنگامی که آزادی مذهب وجود نداشت؟

خانم موگرینی شما به تمامی زندانیان سیاسی ایران که در انتظار چوبهای داری را که حسن روحانی برای آنان آماده کرده است، توهین کرده اید.

بیهوده است اگر از شما تقاضای یک بیانیه در جهت ر ساندن صدای اروپا بر علیه نفی حقوق مدنی در ایران کنیم، چرا که توجه و چشما ن شما بسوی روحانی میباشد.

بهتر میباشد که شما از تخت طلایی یک شاهزاده ی با حجاب پایین بیایید و بطور جدی اروپا را از خطر و ریسکهای یک رژیم تروریستی در امان نگهدارید. اتخاذ یک سیاست جدی در جهت امنیت اروپا، همان مسولیتی را که زنان و مردان اروپا به عهده ی شما گذاشته اند که بیشتر از هر زمان دیگر نیارمند امنیت از شر دولتهای شرور مانند رژیم ایران میباشد.

با تشکر
فیانو رومانو ۹ اوت ۲۰۱۷
مجسمه ساز رضا اولیا-مسؤل مرکز

توضیح: خبر این نامه سرگشاده روز ۹ اوت از تلویزیون کانال ۳ ایتالیا پخش شده است.