به نام فرهنگیان به کام ولایت!

غارت صندوق ذخیره فرهنگیان که اکنون بدلیل رشد جنگ و دعوا میان باند های حکومتی برسر نمایش انتخابات رسانه ای شده است، به یقین یکی از نقاط سیاه در کارنامه شکست خورده حاکمیت ولی فقیه می باشد.

ابعاد غارت این صندوق که قرار بود روزی روزگاری از محل آن نیازهای قشر شریف و دردمند فرهنگیان را تامین گردد، اکنون بحدی است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص در مجلس رژیم ضمن اعتراف به ابعاد آن نوشت: «بیش از 100 شرکت و بنگاه اقتصادی درگیر فساد صندوق فرهنگیان هستند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم 28 فروردین 1396)

واقعیت این است که دولت های دست نشانده بیت خامنه ای با براه انداختن صندوق ذخیره فرهنیگیان و دریافت 5 درصد از حقوق و مزایای مستمر معلمان، این بنگاه اقتصادی را راه اندازی کرده و بدین سان در پروسه مخرب خود، آن را به یکی از منابع درآمد هنگفت حکومتی با «25 شرکت زیر مجموعه» تبدیل نموده اند. شرکت های بزرگی مانند «پتروشیمی خراسان، کیمیای پارس خاورمیانه، ماشین سازی اراک، بانک سرمایه و بیمه معلم» بخشی از این مجوعه عظیم می باشند که عمدتا متعلق به تیول سپاه پاسداران هستند.
براین منطق اکنون ملاحظه می شود که چگونه حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی با براه اندازی این صندوق، درآمد های هنگفت و بادآورده را به جیب می زند و آنچه که بواقع نامی از آن نیست، همان سهم معلمان و فرهنگیان شریف است.

این کارگزار رژیم در ادامه به ابعاد دزدی ها و غارت این صندوق پرداخته و می افزاید: «طبق بررسی‌های انجام شده و همان طور که سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده است بالای 8 هزار میلیارد تومان تخلف در این صندوق محاسبه شده است».
این حجم عظیم از غارت و چپاول در حالی است که دولت آخوند روحانی همواره منکر هرگونه اختلاس و دزدی در این صندوق گردیده و بارها نیز اعلام کرده است که «تخلفات بزرگ مالی» تنها معوقات بانکی بوده اند! این دروغگویی های آشکار در حالی است که بنابر داده های حکومتی، وزیر آموزش پرورش در دولت «تدبیر و امید»! رئیس هیئت امناء این صندوق می باشد و براین منطق می توان بخوبی دستان آلوده رژیم آخوندی را در این ماجرا رویت نمود.

در این راستا و در پی بالاگرفتن اعتراضات بحق معلمان و فرهنگیان علیه فساد حکومتی، پیشتر نیز یک گزارش حکومتی تنها به گوشه هایی از ابعاد اختلاس و غارت صندوق ذخیره بازنشستگان پرداخته و از جمله نوشت: شخص مدیر عامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان می‌کند.
این خبر، شوک عظیمی در بدنه آموزش و پرورش و به فرهنگیان وارد کرد؛ چرا که معلمان تصور هم نمی‌کردند صندوقی که قرار بود برای آنها کار کند، اکنون وسیله سوء استفاده گروهی قرار گیرد». (سایت حکومتی فردا نیوز 1 ابان 1395)
اکنون با مقایسه آمار ارقام ارائه شده برسر میزان و ابعاد دزدی ها، معلوم گردیده که رقم اختلاس و غارت از این صندوق 2 و نیم برابر میزان پیشتر اعلام شده می باشد.