در حاليكه ثروت افسانه يي خامنه اي و ديگر سركردگان رژيم آخوندي و سرقتهاي چندين ميليارد دلاري وابستگان رژيم، زبانزد خاص و عام است، فروش اعضاي بدن براي تأمين حداقلهاي زندگي در ايران تحت حاكميت آخوندها ابعاد هولناكي يافته است.

بنا بر گزارش رسانه هاي حكومتي به دنبال عادي شدن فروش خون و كليه و كبد، اكنون فروش چشم نيز بازاري داغ يافته است (نشريه شهر آرا-18مرداد). محروماني كه در زير فشار سهمگين فقر و بيكاري، از حل ابتدايي ترين نيازهاي زندگي خود و خانواده هايشان ناتوانند، راهي جز به حراج گذاشتن تمامي هستي و سلامت خود در پيش روي خود نمي بينند. بنا بر اذعان محمد رضا گنجی رئيس انجمن ‌نفرولوژی رژيم «در 70‌درصد پیوندهای كليه در ايران اهدا‌کنندگان افراد زنده بوده‌اند. این در حالی است که در دنیا این رقم تنها 15‌درصد است».
مشاهده جملاتي چون «بازار جدید خرید و فروش چشم» ، «فروش کلیه زیر قیمت»، «کلیه فروشی ab مثبت 18ساله»، «کبدفروشی با گروه خونی o منفي، 23ساله»، «مغز استخوان فروشی با گروه خونی bمنفی، 54ساله»، و... تنها بخشی از تبلیغات خرید و فروش اندام بدن در فضای مجازی و بر درودیوارهای شهرهاي مختلف ايران است.
رژيم آخوندي نه تنها هيچ محدوديت و ممنوعيتي براي فروش اعضای بدن افراد زنده مقرر نكرده است بلكه آن را وسيله يي براي اخاذي كردن از محرومان كرده است. تعداد زيادي وب سايت و وب لاگ كه به همين منظور راه اندازي شده به اين وحشيگري و تجارت پليد دامن مي زنند.
اين در حاليست كه ملايان خونخوار ميلياردها دلار از سرمايه ها و دسترنج مردم ايران را صرف صدور تروريسم و بنيادگرايي و جنگ افروزي در منطقه و جهان به ويژه در سوريه و عراق و لبنان و يمن مي كنند تا به هر نحو ممكن به عمر اين رژيم منحوس پا به گور بيفزايند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
20مرداد 1394 (11 اوت 2015)