گرامی باد سالگشت انقلاب مشروطیت

با یاد خدا
ایرانیان پراکنده در سراسر گیتی؛
برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم متشکل شویم.

دریغ است ایران که ویران شده
کنام شغالان و گرگان شده

هم میهنان؛
       بدا به حال نسل های آینده کشور اگر که در فرصت نادر پیشارو، باز هم ما مردم عاطفی و احساساتی ایران زمین، آنقدر هیجان زده شویم که مثل سال ۵۷ درست را از نادرست و راه را از چاه تشخیص ندهیم!؟
       چه زنده باشم و چه نباشم، هشیار باشید و در عطف تاریخی قریب الوصول، احساساتی عمل نکنید. به یاد داشته باشید که به یقین، توبه گرگ فقط مرگ است!؟ مبادا خامنه ای انگشت روی احساسات و عواطف تان بگذارد و باز هم مانند سال ۷۸ ریاکارانه گریه سر دهد، اشک تمساح بریزد، عذر تقصیر بخواهد و یا مثل سال ۸۸ دغلکارانه، عجز و لابه نماید "علیل ام، ذلیل ام" بازی در بیاورد و باری دیگر فریب تان دهد!؟
هم میهنان؛
       به یاد داشته باشید با وجودی که در سال ۵۷ شاه ستمکار، ضمن پذیرش مستبد بودن خود، عاجزانه به ایرانیان بپاخاسته گفت: "صدای انقلاب شما را شنیدم" و پس از ۳۷ سال ستمگری، وعده های فراوان داد. اما مبارزان نسل انقلاب که تجربه سال های سیاه حکومت وی را با پوست و گوشت و خون خود و یاران از دست رفته، تا مغز استخوان لمس کرده بودند، فریب نخورده با تداوم پایداری و بذل جان، دوران ستمشاهی را برای همیشه به قعر زباله دان تاریخ فرو فرستادند.
       اینک نیز بر همه ماست که بیدار و هشیار بوده، مدام در ذهن و نظر داشته باشیم که ضروری ترین پیش شرط تحقق آرمان های ۲۰۰ ساله جنبش آزادیخواهی ایرانیان، رهانیدن میهن از شر کلیت باند ۵۰۰ نفره فقیه و امت نیم درصدی آن به سرکردگی دوقلوهای بهم نچسبیده رفسنجانی-خامنه ای و برچیدن بساط گسترده دروغ، دغل، جهل، جنایت، فساد، فحشا، دزدی، قتل، غارت و... در میهن اهورایی ست.
هم میهنان؛
       اینک که روند گسترش مبارزات سیاسی برای تحقق آرمان های آزادی، دموکراسی، حقوق و عدالت چندان شتاب گرفته که عنقریب به عطف تاریخی موعود می رسیم، نباید که بهراسیم و نبایستی که برای لحظه ای حتی به دل، تردید راه دهیم. ایمان داشته باشید که آینده از آن ماست اگر که همچون دوران انقلاب مشروطه، دوران نهضت ملی و دوران انقلاب ۵۷ باز هم جانانه در کنار هم بایسـتیم ولی این بار به دور از هیجانات سیاسی و صرفا بر اساس خرد همگانی، تصمیم بگیریم.
       اینک ضمن فرستادن پاک ترین درودها به پیشگاه مبارک یکایک جان در طبق اخلاص گذاردگان راه آزادی بشر به شرف تمامی مدافعان مردم، مدافعان زندگی، مدافعان آزادی، مدافعان دموکراسی، مدافعان حقوق برابر و مدافعان عدالت برای همه، سوگند یاد نموده، روی گردن ام التزام می دهم که با همت بی دریغ مبارزان جان بر کف میهن، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب سوم یعنی انقلاب دموکراتیک ایرانیان، چنان شرایط پویایی در کشور فراهم آید که بتوانیم با درس پذیری از کامیابی ها و ناکامی های جنبش ۲۰۰ ساله و تجارب اندوخته از ۱۱۰ سال مبارزات سراسر خونباری که پس از انقلاب مشروطیت از سر گذرانده ایم و نیز با تأسی به آموزه ها و آزموده های تاریخ معاصر جهان در باب چگونگی اعمال حاکمیت دموکراتیک مردمانی قانونمند بر سرنوشت خود، آزادی پایدار را برای یکایک ایرانیان به ارمغان آورده و بلافاصله آبادی رو به گسترش وجب به وجب خاک میهن را بیاغازیم.
هم میهنان؛
        هر چند که رژیم مردم ستـیز و آزادی گریز مافیا برای بقا و رفاه حال خود و امت نیم درصدی!؟ کشور را با ابداع انواع بحران های ریز و درشت، عامدانه به قهقرا برده و در این راه با ندانم کاری های زایدالوصف، اکثریت مردم را روز به روز در خاک مذلت فقر و فلاکت، فروتر نشانده است، اما ایمان داشته باشید تمام بحران های موجود که همگی ناشی از ناکفایتی، ناکارایی، ناکارامدی و نامردمی های باند کم شمار ولی پر حیله و هیاهوی فقیه فاسد و چپاولگری های بی حد و حصر رهبر، سران، خانواده و امت آلوده آن است به راحتی و در یک بازه زمانی حداکثر پنج ساله به نفع اکثریت تام و تمام ایرانیان، قابل حل و فصل خواهد بود.

هم میهنان بپاخاسته به پیش؛
پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایرانیان
دیر زیوی و شاد زیوی همگان را آرزومندم؛
زنده باد ایرانی؛
پاینـده باد ایران؛
در اهـتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی؛

ارژنگ داودی
معلم، شاعر، نویسنده
زندانی سـیاسی
زندان رجایی شهر
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۴