با كمال تأسف و تأثر، مطلع شديم كه مادر بزرگوار شهيدان خانم احترام پارسايي(ادب آواز)، مادر شهيد مقدس مجاهد خلق گوهر ادب آواز و مجاهدان شهيد عصمت، فاطمه وحسين ادب آواز، در جهرم در روز 11 ارديبهشت ماه 94 به رحمت حق پيوست.

خانه اين مادر گرامي در جهرم از سال 58 يكي ازكانونهاي مبارزه عليه سارقان انقلاب و استبداد مذهبي حاكم براي همه فرزندان مجاهدش بود و از همين رو در همان دوران مبارزات سياسي چماقداران خميني و پاسداران جهل و جنايت، با رفتاري ضد بشري، دو بار خانه اش را به آتش كشيدند.
فرزند قهرمانش، شهيد مقدس راه آزادي، مجاهد خلق گوهر ادب آواز با فداي جان پاكش، آخوند دستغيب، شاه مهره جنايتكارخميني در استان فارس را كه به خاطر كشتار و اعدام مجاهدين و به خاطر حملات و اهانتهاي رذيلانه اش به هموطنان مهاجر خوزستاني- مورد نفرت مردم شيراز و فارس و سراسر ايران بود، به هلاكت رساند.

مجاهدخلق گوهرادب آواز     مجاهدخلق فاطمه ادب آواز    مجاهدخلق حسین ادب آواز   مجاهدخلق عصمت ادب آواز                 


سه فرزند ديگر او، شهيدان قهرمان مجاهد خلق، عصمت، فاطمه و حسين ادب آواز در قتل عامهاي وحشيانه زندانيان سياسي درسال 67 به دستور خميني دژخيم، به شهادت رسيدند.
مراسم تشييع و خاكسپاري اين مادر صبور و مقاوم درجهرم با شركت و همدري مردمي برگزار گرديد.
به اين مادر بزرگوار، كه اينك در جوار رحمت حق، به فرزندان مجاهد شهيدش پيوسته و دركنار جاودانه فروغهاي آزادي، آرامش ابدي يافته است، درود مي فرستيم و فقدان او را به همه فرزندان مجاهد و مقاومش و به مادران و خانواده هاي شهيدان تسليت مي‌گوييم و براي بازماندگان صبر وسلامتي آروز داريم.