به قرار اطلاع شمار قابل توجهي از پاسداران و عوامل نيروي تروريستي قدس در عراق همراه با شبه نظاميان تحت امر مالكي كه در قتل عام 10 شهريور 92 در اشرف شركت داشتند در درگيريهاي داخلي عراق به هلاكت رسيده اند. انتقال اجساد مزدوران نيروي قدس و شبه نظاميان تحت امر مالكي به سردخانه پزشكي قانوني در عراق موجب يك دعواي داخلي در درون رژيم شده است زيرا رژيم از افشاي هويت كشته شدگان وحشت دارد و معمولاً اجساد پاسداران و مزدوران مستقيماً به ايران منتقل شود.

شماري از مزدوران به هلاكت رسيده در درگيريهاي داخلي عراق كه در قتل عام اشرف و بسياري جنايت هاي ديگر در عراق دست داشتند، عبارتند از:
1-عباس كامل التميمي اهل خالص كه شخصاً در به شهادت رساندن و زدن تير خلاص به مجاهدان خلق امير حسين افضل نيا و امير نظري دست داشت.

   
2-مهدي صالح شلكام الزيدي معروف به ابوحسن اهل عماره وساكن خان بني سعد كه مسئوليت هماهنگي ورود وخروج مزدوران، امنيت و تأمين محل استقرار آنها را درجريان قتل عام اشرف برعهده داشت. اين جنايتكار ازسال 1998 به مزدوري نيروي قدس در آمده و 5 سال در ايران بسر برده بود. جنايتكار مزبور در شليك موشك به اشرف درسالهاي 2008 و2011 به دستور مالكي شركت داشت. دو جوخه عمليات تروريستي موسوم به ”ابورضا “ و ”ابوزهرا“ زير نظر اين جنايتكار عمل ميكردند. وي علاوه بر جنايت عليه مجاهدين، فرماندهي عمليات قتل عام، كشتار و كوچ دادن و ربودن اهل تستن در ديالي از جمله در بُهرُز و زندان بعقوبه را به عهده داشت و در هماهنگي با دژخيم جميل شمري  فرمانده پليس ديالي عمل مي كرد. پس از هلاكت اين جنايتكار عكس و پوسترهاي او تحت عنوان ”فرمانده مهدي صالح“ بطور گسترده منتشر شده است
3-غسان كپسول فَضّاح كه در قتل عام اشرف مسئوليت بازكردن سيطره ها را براي تردد نيروهاي مهاجم در رفت وبرگشت به اشرف برعهده داشت.
4-جميل، مزدوري كه تجمع مهاجمين قبل از حمله به اشرف در مرغداري وي صورت گرفت.
5-زياد العامري از افراد تيم مهندسي متفجرات در حمله به اشرف.
6-بلال قاتل حرفه اي در كشتار مجاهدان اشرف.
7-”ابوزهرا“ تروريست سابقه دار نيز به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شد.
8-ناپديد شدن يكي ديگر از قاتلان در اربيل در هنگام تعويض و خريدخودرو در نمايشگاه اتوموبيل.
9- يكي ديگر از عاملان بمب گذاري و انفجارها در اشرف به نام خالد نيز اخيراً در سوريه در درگيري با رزمندگان ارتش آزاد به هلاكت رسيد.  
طبق گزارشات دريافتي از داخل رژيم، پاسدار دانايي فر سفير آخوندها در بغداد در روز 26 آبان با هادي عامري سركرده مزدوران 9بدر و مزدور عدي خدران فرماندار خالص و تروريست جنايتكار ابومهدي مهندس به اشرف رفتند. پاسدار دانايي فر براي روحيه دادن به مزدوران وارفته به آنها گفت كه ميتوانند حتي بلوكها و آجرهاي اشرف و سازه هاي بزرگ آهني در ميدانها را غنائم جنگي تلقي نموده و آنها را براي خود به فروش برسانند. علاوه بر اين ما از دولت عراق خواسته ايم اشرف را به مدت 25 سال به ما اجاره بدهد تا پاسداران از داخل ايران به بازديد آن بيايند اما سازمان ملل گفته است تا وقتي اموال سازمان مجاهدين خلق ايران بطور نهايي تعيين تكليف نشده است، چنين چيزي به لحاظ قوانين بين المللي امكانپذير نيست.
پس از حمله 10شهريور به اشرف انتقال 42مجاهد خلق از اشرف به ليبرتي طبق توافق 4جانبه بين سازمان ملل و دولت آمريكا با دولت عراق و مجاهدين بر اساس قرارداد 5سپتامبر سازمان ملل و نامه 6سپتامبر 2013 معاون وزيرخارجه آمريكا در امور خاور نزديك به خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران صورت گرفت.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
7 آذر 1393 (28 نوامبر 2014)