در آستانه ۳۰ خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسی و سرآغاز مقاومت سراسری علیه فاشیسم دینی در سال ۱۳۶۰، پسر شاه خائن در یک ستون در بلومبرگ فرصت را برای خالی کردن دق دل بقایای دیکتاتوری دست نشانده علیه مجاهدین خلق ایران مغتنم شمرده است.

با راه افتادن موج تحریم های جدید علیه دیکتاتوری آخوندی که اکنون نه تنها به زمینه های تجاری و اقتصادی راه برده، بلکه فراتر آن نیز «صادرات نفت و گاز و پتروشیمی» رژیم را هدف داده است، اکنون فرانسه نیز ضمن زدن دست رد بر سینه «بانکدار تروریسم» عملا به صف تحریم کنندگان پیوسته است.

با بالاگرفتن بحران های منطقه ای و بین‌المللی علیه مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای و با خروج مجموعه ئی بزرگی از کمپانی های نفتی اروپایی و آسیایی از بازار بشدت ضربه خورده ایران، اکنون اوپک نیز در نظر دارد تا طرح «افزایش صادرات نفتی کشورهای عضو» را در دستور کار خود قرار دهد.

روند روبه رشد بحران‌های لاعلاج در دیکتاتوری خامنه‌ای از فردای شکست برجام که با خود به رکود شدید اقتصادی و افت ارزش پولی ملی ضریب زده، اکنون در منطق طبیعی خود به فرار سرمایه‌های ملی از کشور انجامیده است.

با اوجگیری رکود اقتصادی که در منطق خود به بروز تنگناهای شدید مالی و معیشتی برای جامعه ۸۰ میلیونی میهن امان در دیکتاتوری خامنه ای انجامیده است، اکنون بسیاری از متولیان و کارگزاران رژیم به ترجمان جدید ی از «خط فقر» اعتراف می کنند.

بسیاری از کارشناسان مسائل ضد تروریسم و پولشویی به‌درستی بر این باور هستند که سپاه پاسداران به موازات سرکوب گسترده سرمنشأ تمامی فساد، رکود اقتصادی، بحران‌های لاعلاج مالی و معیشتی در ایران آخوند زده می‌باشد.

صفحه1 از217