Pin It

هم میهنان!
جوانان اشرف‌نشان و رزمنده ایران!
با برافروختن آتشها در جشن ملی چهارشنبه سوری، به استقبال بهار و نوروز همیشه‌ پیروز بشتابیم.
زمستان استبداد را با فریادهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی»، به لرزه در آوریم.
برای برپایی هزار اشرف و کانون ظلمت سوز شورشی در سراسر میهن اشغال شده، تجدید پیمان کنیم.
این، تنها پاسخ کارساز به سرکوب و تباهی و تاریکی و فقر و بیکاری و چپاولهای نجومی است.

پیروزی مجاهدان اشرفی در انتقال بزرگ و شکست توطئه ها و موشکها با «مقاومت به هرقیمت»رقم خورده است.
و همین مقاومت است که خلیفه ارتجاع را در باتلاق بحرانهای بیرونی و درونی به دام انداخته و اهرمهای حفظ نظام ولایت فقیه را از جنگ ضدمیهنی تا پروژه تسلیحات اتمی و مداخلات تروریستی، درهم شکسته است.
در آستانه نمایش ننگین انتخاباتی، ولایت طلسسم شکسته و زهرخورده خامنه ای و باندهای درهم ریخته آخوندی، در باتلاق جنگ قدرت و غارت، دست و پا می زنند و با خشم و نفرت فزاینده مردمی رو به رو هستند.
در اهواز و خوزستان به پاخاسته و در سراسر میهن اشغال شده، مردم به ستوه آمده از تبهکاری و چپاول و سرکوب‌ آخوندی در جوش و خروشند.
به دشمن درمانده امان ندهیم. در هر فرصت، در هر زمان و در هر مکان، به اعتراض و قیام برای آزادی برخیریم.
در جشن ملی چهارشنبه سوری، در همراهی با اعتراضات اجتماعی، با پایداری و همبستگی و با کار جمعی و انقلابی، می توان و باید بساط رعب و وحشت آخوندها را در هم شکست.
می توان و باید، تیمها، دسته‌ها و یکانهای ارتش آزادی را در جای جای میهن اشغال شده، تشکیل داد.
می توان و باید «هزار اشرف رهایی بخش»، «هزار کانون شعله‌ور شورشی» و «هزار کانون نبرد و مقاومت» بر پا کرد.
می توان و باید زمینه ها را برای نوروز پیروزی و بهاران خجسته آزادی فراهم کرد.

نصر من الله و فتح قریب-مرگ بر این رژیم مردم فریب
سلام بر آزادی-درود بر رجوی
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور
۱۵ اسفند ۱۳۹۵