افزایش فاجعه فقر در حاکمیت آخوندی

در حال حاضر میزان فقر در جامعه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم در سال های قبل و دوران تحریم، افزایش پیدا کرده که برای کاهش آسیب های ناشی از فقر، دستگاه های مسئول در حمایت اجتماعی مانند کمیته امداد، وزارت رفاه، بهزیستی، شهرداری، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن همکاری و اقدامات لازم را انجام دهند و همچنین در حوزه اقتصاد کلان کشور نیز باید برنامه ریزی های لازم برای کاهش آسیب های ناشی از فقر انجام شود.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از حرف های مکرر بالا، با انتقاد از بودجه تخصیصی به حمایت های اجتماعی در کشور گفت: ۱۸درصد مردم جامعه از نظر دسترسی به زیرساخت ها و ۱۲ درصد خانوارها در مناطق شهری از لحاظ قابلیتی و ۲۸ درصد نیز از لحاظ درآمدی فقیر هستند.
وی که در محل کمیته امداد سخنرانی می کرد گفت: تا زمانی که در حوزه سیاست های کلان کشور تصمیمات درستی برای حمایت های اجتماعی اتخاذ نشود، تحول اساسی در کشور انجام نخواهد شد. در حوزه حمایت های اجتماعی باید یک نظام یکپارچه و شبکه منسجمی تشکیل شود ولی متاسفانه در حال حاضر شاهد شبکه منسجمی از خدمات حمایت های اجتماعی نیستیم و در حوزه حمایت ها در کشور ضعف داریم.
وی به تحلیل و پژوهشی که در وزارت رفاه در مورد فقر چند بعدی انجام شده، اشاره کرد و گفت: فقر درآمدی و فقر قابلیتی یا چند بعدی محاسبه شده است به طوری که میزان درآمد خانواده ها نسبت به هزینه های زندگی در فقر درآمدی و همچنین میزان دسترسی مردم و خدمات زیربنایی مانند آب، گاز، برق، مسکن، آموزش و بهداشت در فقر قابلیتی محاسبه شده است. در حوزه معلولان نیز، بهزیستی که متولی آنها است یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که ۵۰۰ میلیارد تومان آن را برای ارائه خدمات مختلف باید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلول اختصاص دهد که با این بودجه نمی توان اقدام موثری انجام داد.
همچنین در خصوص اختلاف اساسی میان دو دستگاه بهزیستی و آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت کودکان زیر ۶ سال، هر چقدر سعی شده اینها کمک کننده یکدیگر باشند، نشده و هر دستگاه می گوید متولی، من هستم در حالی که وظیفه ما در حوزه حمایت های اجتماعی، همکاری های مشترک تمام دستگاه ها است.
وی گفت: بهزیستی و امداد به تنهایی نمی توانند به جنگ فقر در کشور بروند و این موضوع از توان هر دستگاهی خارج است و همچنین در حوزه ساختار کلان کشور نیز نباید تصمیمی گرفته شود که موجب آسیب پذیری دهک های پایین جامعه شود. باید با حمایت دولت و مجلس در راستای کاهش فقر اقدام کنیم که متاسفانه تاکنون در این خصوص موفق نبوده ایم.
وی به بودجه دستگاه های حمایتی انتقاد کرد و گفت: در سال ۹۵ در حوزه حمایت های اجتماعی ۵۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در سازمان هدفمندی اختصاص یافته که در این میان سهم امداد و بهزیستی فقط ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای خدمات رسانی به بیش از ۳ میلیون خانواده است.
این در حالی است که دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و به تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۶ هزار میلیارد تومان کمک می کند و در مجموع ۳۵ هزار میلیارد تومان به این دو صندوق کمک می کند که در مجموع فقط ۲ میلیون خانواده تحت پوشش آنها هستند و پول حمایت های اجتماعی که باید به سه دهک پایین جامعه کمک شود به صندوق های بازنشستگی پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: اولویت بندی فقر در دستگاه ها وجود ندارد در حالی که هم به دولت و هم به دفتر رهبری و مسئولین، وضعیت فقر در کشور اطلاع داده شده که باید فکری اساسی شود. و با این اعتبارات نمی شود فقر را در کشور کنترل کرد. (خبرگزاری اطلاعات رژیم موسوم به مهر)