Pin It

در پی شکست طرح جنایتکارانه کشتار انبوه در موشک باران زندان لیبرتی، خامنه ای جنایتکار ولی فقیه نظام که در گرداب سرنگونی دست و پا میزند یک بار دیگر برای تمهید مقدمات تکرار این جنایت و با همکاری ارگان سرکوب مجاهدین در دفتر نخست وزیری عراق و بطور مشخص فالح فیاض جنایتکار و تحت امر قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر برکنار شده پیشین، عده ای از مزدوران خود را تحت عنوان خانواده اشرفیان مستقر در لیبرتی به مقابل درب لیبرتی گسیل کرده است.

حضور این مزدوران تکرار طرح های خائنانه آنها در مقابل قرارگاه اشرف و استفاده از بیش از 300 بلندگو با فریادهای ”همه تان را به دار می کشیم“ و ”اشرف را به خاک و خون می کشیم“ است که مقدمات جنایات بعدی و حملات متعدد به اشرف تا کشتار 10 شهریور 1392 را فراهم میکرد.
در هیچ فرهنگی، جز فرهنگ پلیدی که خمینی این شیطان مجسم قرن بنیاد گذاشت، اطلاق نام خانواده به چنین موجوداتی حتی قابل‌تصور هم نیست. این افراد که ننگ ایران و ایرانی هستند دستشان به خون اشرفی‌هایی که تا امروز بر زمین ریخته شده و ازاین‌پس ریخته خواهد شد آلوده است و در فردای آزادی ایران از شر نظام اهریمنی آخوندی، در کنار جنایتکاران و جلادان حاکم بر میهنمان، باید پاسخگوی شراکتشان در این جنایت‌ها و خیانت‌ها باشند، پس وای بر قاتلان و ستمکاران.
در شرایطی که دولت عراق به درخواست ویزای صد ها تن از خانواده اشرفیان در کشورهای مختلف برای رفتن به عراق و دیدار با فرزندانشان پاسخ رد میدهد و بسیاری از خانواده های داخل ایران بجرم رفتن به عراق در خارج از اکیپ های وزارت اطلاعات و دیدار با فرزندانشان به جوخه های اعدام سپرده شده و یا در سیاهچال های خامنه ای جلاد بسر میبرند چگونه این سربازان شمر و یزید میتوانند از سیطره های عراقی عبور کنند و پشت دیوارهای لیبرتی خیمه بزنند.
ما مادران شهدای مجاهد خلق که داغ شهادت جگرگوشگان مان به دست دیکتاتوری‌های شاه و خمینی را بر دل داریم، و از جنایاتی که در خاک عراق علیه فرزندان دلاورمان شده دلمان خون است، به این همه پایداری اشرفیان قهرمان و بویژه دست رد زدن آنان به سینه بازیگران نمایشات مسخره آخوندی درود میفرستیم. ما از همه ایرانیان آزادیخواه و میهن‌دوست میخواهیم، رودرروی ولی‌فقیه زهر خورده و مزدوران رنگارنگش در هر لباس و هر نام که باشند، ضمن محکومیت حضور این مزدوران در مقابل لیبرتی و سایر نمایشات مسخره ای که با کمک سفارت آخوندی و فالح فیاض قاتل اجرا میکنند دولت عراق را به اجرای تعهداتی که مبنی بر حفاظت از اشرفیان لیبرتی داده و ممانعت از حضور مزدوران رژیم آخوندی در برابر لیبرتی فرا بخوانند.
از طرف مادران شهدای مجاهد خلق
عزیز رضایی
6 آذر 1394