Pin It

سی.ان.اس نیوز روز سه‌شنبه فیلمی از یک سخنرانی پاسدار حسن عباسی را در سال ۸۹ پخش کرد که طی آن این مهره سرسپرده خامنه ای، به طراحی های تروریستی رژیم در آمریکا با سوءاستفاده‌ از اتباع کشورهایی نظیر مکزیک و آرژانتین اعتراف می‌کند.

وی گفت:‌ «دو میلیون ایرانی ما آنجا داریم. مطمئن باش من از دل آنها سرویس چریکی در می آورم علیه تان. این را خوب شما خبر دارید.
اگر یازده نفر توانستند یازده سپتامبر را بوجود بیاورند شما می دانید که این امکان برای ما وجود دارد که اقدام کنیم؟ ما سلاح اتمی نیاز نداریم. شما شش هزار کلاهک اتمی در خاکتان دارید. آن شش هزار کلاهک اتمی آماج طراحیهای ما است برای اینکه در آنجا جنبشهای چریکی بروند و همانها را منهدم کنند. نه جنبش چریکی ایرانی، از تمام کشورهای اسلامی. میتوانید همه را از آن جا اخراج کنید. ما روی مکزیکی ها هم کار میکنیم. روی آرژانتینی ها هم کار میکنیم. هر کس با آمریکا مشکل دارد ساماندهی اش میکنیم. بهتر است که وقتی سایت مرکز ما راه افتاد دوستان آمریکایی آدرس سایت ما را داشته باشند. ما پاشنه آشیل آمریکا را طراحی کرده ایم، تمام نقطه ضعفهایش را. تمام نقطه ضعفهای سرزمینی، دریایی،‌ هوایی، تکنولوژیک و گزاره های دیگر را معین کرده ایم و آدرس میدهیم به سازمانهای چریکی جهانی که آمریکا آسیب پذیری هایش کجاست! قرار است ریشه ما را بخشکانید؟ اتفاقاً انگلیس را هم دپارتمانش را ایجاد کرده ایم».