Pin It

مصاحبه سیمای آزادی با سخنگوی هیئت عالی اپوزسیون سوریه در مذاکرات ژنو

سالم المسلط سخنگوی رسمی هیأت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای ژنو، درمصاحبه با سیمای آزادی، ضمن محکوم کردن دخالتهای تروریستی و جنایتکارانه رژیم آخوندی علیه مردم و انقلاب سوریه و علیه مجاهدان اشرفی، گفت:مردم ایران ومردم سوریه از تروریسم و جنایات رژیم آخوندها رنج کشیده اندو این رژیم، دارایی‌مردم ایران را صرف طرح‌های تروریستی خود می کند. وی گفت ما خواهان پایان دادن به دو دیکتاتوری حاکم بر تهران ودمشق و نجات تمام مردم منطقه از شر طرح‌های تروریستی رژیم ایران هستیم.

سوال: استاد سالم، شما هم‌اکنون در دور جدیدی از مذاکرات با رژیم اسد هستید چه انتظاری از این دور از مذاکرات دارید؟
سالم المسلط: امیدواریم چیزی در ژنو رخ بدهد، لیکن همه تفکرات این رژیم را می‌دانند که تفکرات استبدادی است؛ این رژیم هیچ راه حلی در سوریه نمی‌خواهد و تنها راه حل نظامی، راه حل نابودی را می‌خواهد؛ لیکن به ژنو آمدیم و با جدیت دنبال انتقال سیاسی هستیم؛ انتقال سیاسی تضمین‌کنندة پایان رنج‌های مردم سوریه است. اما رژیم اسد همیشه به بهانة واهی که هیچ‌کسی را نمی فریبد و رنگ نمی‌کند، لجاجت به خرج می‌دهد. این بهانه، مبارزه با تروریسم است که تمام سوری‌ها در جنگشان می‌خواهند با تروریسم بجنگند، اما تروریست واقعی در سوریه سرکردة این رژیم است و کارهایی که رژیم ایران در داخل سوریه انجام می‌دهد. اینها اوج کارهای تروریستی است که ما به‌طور واقع در سوریه با آن مواجهیم.
ما با طرز فکر واحدی مواجهیم که طرز فکر رژیم سوریه و رژیم تهران است. این رژیم‌ها راه حل واقعی را نمی‌خواهند. رژیم ایران در مذاکرات آستانه حاضر شد و ادعا کرد که تضمین‌کننده است؛ اما در عین حال و در لحظه‌یی که داشتند بحث می‌کردند، رژیم ایران و شبه نظامیان آن و شبه نظامیان رژیم اسد شنیع‌ترین جنایت‌ها را در حق مردم سوریه در تعدادی از مناطق مرتکب می‌شدند. در واقع ما می‌خواهیم به این جنایت‌ها و خودسری‌ها نقطة پایانی گذاشته شود و پایان آن‌را ببینیم، پایان این جنایت‌ها و تروریسم، تا شاید راه نجاتی برای مردم منطقه از شر این طرح‌های تروریستی پیدا شود که همیشه رژیم ایران در پشت آن قرار دارد، چه در سوریه و چه در مناطق دیگر.

سوال: استاد سالم، سئوال آخر، شما به‌عنوان اپوزیسیون سوریه که هیأت عالی مذاکرات ژنو را نمایندگی می‌کنید چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
سالم المسلط: همیشه وقتی از سختی‌ها و رنج‌هایی صحبت می‌کنیم که از استبداد و خیره‌سری‌های این رژیم در داخل سوریه متحمل شدیم، در واقع مصیبت یکی است. مردم ایران نیز از خیره‌سری‌های این رژیم رنج می‌برند، چرا که این رژیم به چیزی جز تروریسم ایمان ندارد، مردم ایران هم بسیار رنج کشیده و می‌کشند، همان‌طور که ما در سوریه رنج کشیدیم. ایران، کشور بسیار ثروتمندی است. اما متأسفانه مردم ایران در آنجا از فقر رنج می‌برند و تمام دارایی‌های این مردم برای طرح‌های تروریستی مصرف می‌شود که رژیم تهران آن‌را دنبال می‌کند. ما می‌خواهیم پایان آن‌را ببینیم و پایان طرح‌های این رژیم در سوریه و ایران را ببینیم؛ و ما در سوریه به‌رغم درد و رنج‌هایی که داریم، آرزو می‌کنیم و امیدواریم که مردم ایران به‌پا خیزند و در مقابل جنایت‌های این رژیم بایستند؛ مردمی که در واقع سختی‌های بسیاری متحمل شده‌اند.
و کشتار زیادی در ایران صورت گرفته، کشتار توسط آلت‌دست‌های رژیم ایران در مناطقی که مخالفان حضور داشته‌اند، جنایت‌های بسیاری که به‌صورت موثقی مستند شده؛ توسط رژیم ایران و وابستگانش چه در بغداد و چه آنهایی که الآن در دمشق هستند، می‌خواهیم پایان این‌را ببینیم، پایان حوادث زیادی که اتفاق افتاد و آن‌چه مدتی پیش در لیبرتی اتفاق افتاد که همه آن‌را می‌دانند و قبل از آن هم اتفاق افتاده بود. ما می‌خواهیم به صورت واقعی پایان این خودسری‌ها و این سرکوب را ببینیم، مردم باید به آزادی خود و کرامتشان دست یابند.