Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بحران درونی نظام بر سر نمایش انتخابات و تشدید حملات متقابل باندهای حکومتی

به دنبال اعلام رسمی کاندیداتوری روحانی برای دور دوم و نیش و کنایه های او به باند رقیب در سخنرانیهایش، مهره ها و رسانه های باند خامنه ای او را بیش از پیش زیر ضرب گرفته اند و بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات و جنگ قدرت و غارت تشدید شده است.

آخوند نوری همدانی از مهره های خامنه‌ای در حوزه قم در پاسخ به آخوند روحانی که گفته بود از کارنامه‌اش احساس شرم نمی‌کند، گفت: مسئولان به خاطر وضعیت بغرنج معیشتی مردم باید شرمنده باشند.

کیهان خامنه‌ای زیر عنوان «طرح طاووس و عینک ماوراء بنفش» با تمسخر روحانی نوشت: فقط با عینک بنفش است که می‌توان گفت به قول‌هایی که دادیم عمل کردیم و شرمنده مردم نشدیم؛ کافی است این عینک را بردارند یا عینک ماورا بنفش بزنند تا واقعیت زندگی مردم را ببینند».

روزنامه حکومتی رسالت نیز نوشت: این نوع سخنرانیهای روحانی را باید «به منزله شروع تبلیغات ریاست جمهوری تلقی کرد». «تمسخر منتقدان و متلک گویی به این و آن، برای وی رأی نمی‌آورد. اگر هم بشود نمی‌توان نام رأی حلال بر آن گذاشت».
یک روزنامه دیگر این باند نوشت: به نظر می‌‌رسد بار دیگر روحانی سعی دارد به جای جنگیدن در مسیر کارآمدی و کار واقعی باز هم با دشمن فرضی و ابلهی که خودش می‌سازد بجنگد.

روزنامه سپاه پاسداران نوشت که رأی دهندگان به روحانی «ریزش سنگین» داشته‌اند... محبوبیت روحانی نسبت به انتخابات ۹۲، از ۵۰.۷ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

روزنامه حکومتی سیاست روز نوشت: این روزها روحانی بدجور عصبانی است و این عصبانیت را می‌توان در سخنرانیهایش به راحتی دریافت. (چرا که) او به تدریج به جایگاه لرزان خود پی برده است. واقعیتهای موجود می‌تواند به شوک ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برای دولت او تبدیل شود.

از سوی دیگر باند روحانی، وی را به حملات بیشتر علیه رقیب تشویق می‌کند. سایت تدبیر نوشت: دو نطق اخیر روحانی نشان می‌دهد ادبیات وی تغییر کرده و او از انفعال خارج شده. روحانی می‌داند که این روزها دیگر وقت شعار دادن و انشا نوشتن نیست و زمان زنگ حساب رسیده و باید قانع کند که او رئیس جمهور حرف نیست.