Pin It

گزارش سالانه پلیس امنیتی و ضدتروریسم نروژ: هشدار نسبت به فعالیتهای جاسوسی رژیم آخوندی علیه پناهندگان

پلیس امنیتی و ضد تروریستی نروژ در گزارش سالانة خود از تلاش‌های رژیم آخوندی برای اذیت و آزار پناهندگان و مخالفان ایرانی در نروژ پرده برداشت.

پلیس امنیتی و ضد تروریستی نروژ در قسمتی از این گزارش تحت عنوان «جاسوسی علیه پناهندگان» می‌نویسد، رژیم ایران از جمله حکومت‌هایی است که سرویس‌های اطلاعاتی آن برای دسته‌بندی کردن افراد و گروههایی که بعنوان منتقد و یا مخالف حکومت شناخته می‌شوند، فعال هستند. هدف وارد آوردن فشار و یا تهدید کردن افراد برای همکاری و یا مجبور کردن آنان به فاصله‌گرفتن از فعالیت‌های انتقادی علیه رژیم است. این سرویس‌ها هم‌چنین در صدد بررسی و شناسایی سایر افرادی هستند که دشمن رژیم هستند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۷ نیز بخشی از محیط‌های پناهندگی و اپوزیسیون در نروژ هم‌چنان از اهداف این سرویس‌های امنیتی خواهند بود.

گزارش سالانة پلیس امنیتی و ضد تروریستی نروژه هم چنین می نویسد:«رژیم ایران کار و فعالیت در زمینة توسعه و آزمایش‌کردن موشک‌های بالیستیکی را دنبال می‌کند. در نتیجه، فعالان نروژی که به توسعة فن‌آوری مربوطه مشغولند، بایستی هم‌چنان مراقب تلاش مقامات رژیم ایران برای کسب غیر قانونی (فن آوری) در نروژ باشند».
یادآوری می‌شود، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی سایر کشورهای اروپایی نیز مکرراً درگزارشهای خود، نسبت به فعالیتهای جاسوسی وزارت طلاعات آخوندی در خاک اروپا هشدار داده شده اند. ازجمله، سرویسهای امنیتی آلمان و هلند بارها فعالیتهای جاسوسی وسرکوبگرانه مأموران اطلاعات آخوندی علیه پناهندگان ومخالفان ایرانی را گزارش کرده و خاطرنشان کرده اند که هدف اصلی این وزارتخانه مجاهدین وشورای ملی مقاومت ایران وپخش اطلاعات غلط و شیطان‌سازی علیه آنهاست.