Pin It

تلویزیون فاکس نیوز: رژیم ایران حامی اصلی تروریسم است

فاکس نیوز طی گزارشی از حکومت آخوندی به عنوان نخستین حکومت حامی تروریسم درجهان یاد کرد و گفت: مریم رجوی می گوید سیاست شکست‌خوردة مماشات با این رژیم، که به مردم ایران و صلح و امنیت بین‌المللی، آسیب رسانده، باید به کنار گذاشته شود. خواست مردم ایران سرنگونی دیکتاتوری حاکم است و این کار باید به‌دست مردم او مقاومت ایران صورت گیرد.

فاکس نیوز درگزارش خود پیرامون دیکتاتوری آخوندی به عنوان حامی اصلی تروریسم در سطح بین الملی گفت: (رژیم) ایران، یک حکومت تحریم شده و در صدر فهرست حکومت‌های حامی تروریسم است. احتمال دارد فشارها روی این رژیم به‌زودی بیشتر شود. دولت ترامپ در حال بررسی تعیین سپاه پاسداران (رژیم) ایران به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی است. این در حالیست که مقاومت ایران کمپ‌های جدید سپاه (برای) تروریست‌ها را اخیر افشا کرده است. شورای ملی مقاومت ایران، بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون ایرانی، یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن برگزار کرد و یافته‌های خود را منتشر کرد که نشان‌دهندة چندین کمپ آموزشی سپاه در سراسر ایران است. به گفته این گروه، در این کمپ‌ها سپاه پاسداران به شبه نظامیان خارجی تاکتیک‌های تروریستی و موشکی آموزش می دهد. سپاه پاسداران که از همان آغاز حاکمیت ملایان تاسیس شده نقش عمده‌یی در اقتصاد و امنیت (رژیم) ایران ایفا می‌کند.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود، می افزاید:مریم رجوی می گوید: مردم ایران دیکتاتوری آخوندی را رد می کنند .سپاه پاسداران این رژیم، مسئول هزاران اعدام و شکنجه در زندانها در داخل ایران و مسئول فعالیتهای تروریستی رژیم ایران درخارج کشور است.

مریم رجوی: ما می‌خواهیم مردم آمریکا بدانند، این رژیم مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند و مردم ایران این دیکتاتوری را رد می‌کنند. می‌خواهیم مردم آمریکا از خواستة مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت کنند.

فاکس نیوز هم چنین گزارش داد: مریم رجوی تاکید می کند زمان (اتخاذ) یک سیاست قاطع در قبال (رژیم) ایران فرا رسیده است. سیاست شکست‌خوردة مماشات، به مردم ایران و صلح و امنیت بین‌المللی، آسیب رسانده است. این سیاست باید به کنار گذاشته شود.
مریم رجوی تاکید می کند خواست و هدف مردم ایران سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر ایران است . این کار باید به‌دست مردم ایران و مقاومت ایران صورت گیرد...
وی می افزاید: ما خواهان حمایت مردم آمریکا از خواسته مردم ایران برای آزادی و دموکراسی هستیم. انتظار مردم ایران است که دولت آمریکا سیاستهای مماشاتگرانه دولت‌های قبلی را کنار بگذارد. من اعتقاد دارم مردم ایران و جنبش مقاومت ما قادر هستند تغییر در ایران را محقق کنند.