ایلیانا رزلهتینن: از انتقال همه مجاهدین لیبرتی خوشحالم

ایلیانا رزلهتینن، رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در توئیتر خود نوشت: «از شنیدن خبرهای خوب که تمامی سازمان مجاهدین خلق, ساکنان کمپ لیبرتی به سلامتی به خارج عراق, دوراز تهدیدات رژیم ایران منتقل شده اند خوشحال هستم».
منبع: توئیتر رزلهتین ۱۹ شهریور ۹۵