خبرگزاری سپاه پاسداران با درج حرفهای آخوند خون اشام پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم در کابینه روحانی می نویسد: وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر بیشترین حملات و تهاجم‌ها به سمت من است و نمی‌خواهند دست بردارند اما من در این زمینه آرام هستم چون طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده‌ام.

مصطفی پورمحمدی عصر امروز در جلسه شورای قضایی استان لرستان که در خرم‌آباد با حضور استاندار و جمعی از مدیران برگزار شد با اشاره به اینکه سروصداها ماندگار نیستند, اظهار داشت: عزت و ذلت به دست کسانی نیست که جوسازی می‌کنند.
وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: هر کجا که از مرز عدالت و شرع فاصله بگیریم فشار روانی خواهیم داشت و اگر کسی پرسش کند ما نمی‌توانیم پاسخی دهیم.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین حملات و تهاجم‌ها به سمت من است و نمی‌خواهند دست بردارند اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سالها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده‌ام.
افکار عمومی برای ما مهم است اما قاضی نباید تحت تأثیر این فضا باشد.