انتشار نوار تکان دهنده منتظری خطاب به کمیته مرگ بعد از 28 سال و ضرورت محاکمه سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت

انتشار نوار سخنان تکاندهنده منتظری جانشین وقت خمینی در ملاقات با اعضاء ” کمیته مرگ ” در 28 سال پیش (24 مرداد 1367) ابعاد جدیدی از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 را فاش می کند و نشان می دهد سرکردگان رژیم از ابتدا تا کنون باید بخاطر فجیع ترین جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند.

در این نوار منتظری که به خاطر همین اظهارات از سوی خمینی عزل شد، خطاب به اعضاء کمیته مرگ متشکل از حسینعلی نیری (قاضی شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پور محمدی (نماینده وزارت اطلاعات) می گوید ” بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند ”. او تصریح میکند که ”اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه ای [از جانب زندانیان] باشد اینها را اعدام بکنیم معنیش این است که... همه دستگاه قضایی مان غلط کرداست.”
هم اکنون مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روحانی و حسینعلی نیری رییس دادگاه عالی انتظامی قضات است. ابراهیم رئیسی، عضو خبرگان ارتجاع و یکی از بالاترین آخوندهای حکومتی است که تا چند ماه پیش دادستان کل رژیم بود. وی بتازگی از سوی خامنه ای بعنوان رئیس آستان قدس رضوی منصوب شد که یکی از مهمترین مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام آخوندی است و با چپاول اموال عمومی بخشی از هزینه سرکوب و صدور تروریزم و منجمله هزینه های جنگ سوریه را تامین می کند.
منتظری در این ملاقات خطاب به سردژخیم مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات تصریح می کند که از مدتها قبل برای این قتل عام برنامه ریزی شده بود و ”اطلاعات رویش (قتل عام) نظر داشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقا (پسر خمینی) هم از سه، چهار سال پیش می گفت که مجاهدین از روزنامه خوان، مجله خوان و اطلاعیه خوان، همه باید اعدام شوند ” و می افزاید ” مجاهدین اشخاص نیستند یک سنخ فکر و برداشت هستند یک منطق هستند و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد با کشتن حل نمی شود بلکه ترویج می شود ”. اخیرا پورمحمدی در وحشت از عواقب این جنایت بزرگ حضور خودش را در کمیته مرگ تکذیب کرده و گفته بود در اعدامهای سال 67 نقشی نداشته است.
منتظری در یک نمونه تکان دهنده میگوید ”یک کسی زندان بود، آخرش گفتندکه خواهر ش هم متهمه. رفتن خواهرش را آوردن، خودش رو اعدام کردن، خواهرش دو روزبود اصلا آمده بود 15 سالش بود، به خواهرش گفتن خوب چی می گی؟ گفت خوب من به اینها علاقه داشتم، گفت چون برادرش اعدام شده این رو هم اعدام کنین و اعدامش کردن ”. در یک نمونه تکان دهنده دیگر میگوید در ”اصفهان یک زن آبستن ام توش (قتل عام شدگان) بوده، در اصفهان یک زن آبستن ام اعدام کردند ” و می افزاید در فقه آخوندی زن حتی اگر محارب هم باشد نباید اعدام کرد، من این را به خمینی گفتم اما او میگوید باید اعدام کرد.
وی خطاب به کمیته مرگ می افزاید ”آخه ماه محرمه، ماه خدا و پیغمبره، حداقل از امام حسین شرم بکنید. ملاقات رو قطع کنیم و همینطور بیایم قصابی کنیم ... هیچ جای دنیا همچین کاری هست؟ پنجاه سال دیگه برای آقا (خمینی) قضاوت نکنند، بگن آقا یک چهره خونریز، سفاک و هتاک بود... همیشه که ما سر قدرت نیستیم ”. این ملاقات در روز دوم محرم 1409 قمری صورت گرفته است و در تمام طول محرم این قتل عام جنایتکارانه ادامه داشته است.
منتظری در مورد نقش رییس قضاییه وقت خمینی میگوید ”آقای موسوی اردبیلی که من می دانم خودش از همه لیبرال تره تو نماز جمعه می گه همه اینها باید اعدام بشن بعد تو نماز جمعه میگن منافق زندانی اعدام باید بشه. ... وقتی هم می خواهد ازامام سوال کند به جای اینکه بگویند آقا به این وسعت مصلحت نیست ضرر دارد سوال میکند می گوید آیا در استانها اعدام کنیم یا در شهرستانها اعدام کنیم؟” این هم معنای مدره و معتدل و میانه رو و لیبرال در فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.
در نوار این دیدار هیات مرگ اعتراف میکنند بسیاری از کسانی که در صف اعدام قرار دارند اعضای دیگر خانواده شان اعدام شده اند و یا اینکه زمان دستگیری 15-16 ساله بوده اند.
اظهارات منتظری یک سند انکار ناپذیر مبنی بر لزوم محاکمه مسئولان قتل عام سال 1367 یعنی سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت می باشد. مقاومت ایران توجه جامعه جهانی بویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به ضرورت احاله این پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین المللی جلب و تاکید می کند بی تفاوتی در برابر بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زیر پا گذاشتن آشکار ارزشهای شناخته شده حقوق بشر، صلح و دمکراسی است که سازمان ملل بخاطرآن بنا شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
20 مرداد 1395(10 اوت 2016)