Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس امسال با شور و شکوهی بیشتر از همیشه در سالن عظیم بورژه پاریس برگزارشد.

یک بار دیگر، هموطنان و یاران اشرف نشان از سراسر جهان به مناسبت سرفصل تاریخی ۳۰ خرداد، سرآغاز مقاومت انقلابی، سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی، و هم چنین به مناسبت سالگرد درهم شکستن کودتای ارتجاعی – استعماری ۱۷ ژوین گردهم آمدند و در صفوفی انبوه و فشرده و یک صدا و مصمم صدای آزادیخواهی و مقاومت خروشان مردم ایران را به گوش جهانیان رساندند.
امسال هم گردهمایی بزرگ مقاومت شاهد حضور صدها پارلمانتر و منتخبان مردم از کشورهای مختلف جهان و شخصیتهای برجسته و سیاستمداران و دولتمردان طراز اول بین المللی بود.

در سخنرانیهای گردهمایی بزرگ مقاومت، سخنرانان و هیئت های نمایندگی از کشورهای مختلف جهان، عموما بر اصلاح ناپزیری دیکتاتوری آخوندی و اثبات ماهیت ضد بشری تمامیت رژیم ولایت فقیه، موج اعدام ها و صدور تروریسم و مداخلات جنایتکارانه خامنه ای در سوریه و عراق و شکست و رسوایی فضاحت بار دعاوی آخوند روحانی و اثبات راه حل مقاومت ایران تاکید کردند.
یک محور مهم دیگر، محکومیت حمله موشکی ۱۴تیر به لیبرتی و فراخوان به حفاظت از مجاهدان اشرفی بود
سخنرانان هم چنین شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران را محکوم کردند و خواستار اقدام بین المللی و توقف اعدامها در ایران وطرد دیکتاتوری آخوندی از جامعه بین المللی شدند.

در ابتدای این سخنرانیها که با معرفی هیات نمایندگان مجلس ملی و سنا و شهرداران و منتخبان فرانسوی توسط خانم سیلوی فاسیه شهردار لوپن فرانسه آغاز شد، دمینیک لوفور نماینده مجلس ملی فرانسه از سوی هیات فرانسوی گفت: ما بر سه واقعیت تاکید داریم. اول اینکه رژیم ایران اولین منبع ترویج تروریسم و بنیادگرایی است، وحشی گری داعش نباید باعث فراموشی این واقعیت تاریخی بشود
واقعیت دوم این است که این رژیم رکوردار اعدامها و اعدام نوجوانان در جهان و بدترین نقض کننده حقوق بشر است
واقعیت سوم هم یک واقعیت سیاسی است. به این معنی که این رژیم یک دیکتاتوری بدون هرگونه آزادی و هرگونه انتخابات آزاد است و نه تنها در ایران سرکوب می کند، بلکه خارج از ایران هم مخالفانش را در لیبرتی هدف موشکباران و کشتار قرار می دهد.
بنابر این، این رژیم که همه نرمها را نادیده می گیر نمی تواند یک طرف معامله و شریک واقعی برای فرانسه باشد
وی از سوی هیات فرانسوی برحمایت از برنامه مریم رجوی برای ایران دموکراتیک تاکید کرد.
ژیلبر میتران فرزند پرزیدنت فرانسوا میتران و رییس فرانس لیبرته بنیاد دانیل میتران فقید، ازسوی خودش و همکارانش که قبلا نماینده مجلس ملی و منتخب مردم فرانسه بوده اند گفت: حمله موشکی به لیبرتی یاد آوری می کند که چه ما در اروپا و چه آمریکا و ملل متحد مسولیت ویژه در حفاظت از مجاهدین در لیبرتی و انتقال امن آنها داریم و این مسولیت باید جدی گرفته شود.

تقریبا در تمامی سخنرانیهای گردهمایی پاریس، شخصیت های بین المللی و هیاتهای نمایندگی از چهار گوشه جهان از جمله هیات نمایندگی سوئیس و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از جانب بیش ار ۴۰۰۰ پارلمانتر در اروپا و آمریکا حمله موشکی ۱۴ تیر به لیبرتی را به شدت محکوم کردند و بر مسولیت آمریکا و ملل متحد برای تضمین حفاظت ساکنان لیبرتی تا زمان انتقال تمامی آنها تاکید کردند.
بخصوص اد ملکرت نماینده ویژه پیشین دبیر کل ملل متحد در عراق حمله موشکی به لیبرتی و تکرار این حملات به افراد حفاظت شده را به شدت محکوم کرد و تاکید کرد که حفاظت و انتقال امن ساکنان لیبرتی مسئولیت اخصی برای ملل متحد است و من شخص دبیر کل ملل متحد را فرامی خوانم تا مداخله کند تا حفاظت و امنیت ساکنان تا آخرین نفر تامین شود

خوزه مانوئل باراسو رئیس کمسیون اروپا تا سال گذشته که بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپاست ازبرجسته ترین سخنرانان گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس بود که گفت من سخنانم را از یک دیدگاه اروپایی ایراد می کنم و فکر می کنم جنبش شما و مبارزه شما در برابر بنیادگرایی برای چالشهایی که اروپا با آن مواجه است اهمیت بسیار دارد.وی به پیامدهای تروریسم و بنیادگرایی و اهمیت رویکرد مسلمانانی که نگرشی دموکراتیک دارند اشاره داشت و تاکید کرد که نبرد برای بردباری می تواند نقطه امیدی باشد نه تنها برای ایران و منطقه بلکه برای کشورهای اروپایی که با چالش گرایشهای افراطی و راست در برخوردبا شهروندان مسلمان اتحادیه اروپا مواجهند.
باراسو ابراز امیدواری کرد که روزی چنین گردهمایی را در ایران برگزار کنیم.
سخنرانی های شخصیت ها و هیاتهای نمایندگی از کشورهای مختلف جهان که قبل و بعد از سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت تا ساعتها به طول انجامید و بعضا به دلیل فشردگی وقت یک نماینده از سوی هیئت های کشورهای مختلف، سخنرانی می کرد.