کمیته سرکوب مجاهدین اشرفی شش هفته است از خاکسپاری پیکر شهیدان حمله جنایتکارانه موشکی ۷ آبان ۹۴ به لیبرتی جلوگیری می کند.

این کمیته تحت امر فالح فیاض، مشاور امنیتی دولت عراق است.
در روز 7 آبان 94 لیبرتی توسط عوامل رژیم ایران در دولت عراق هدف حمله وحشیانه موشکی قرار گرفت که به شهادت 24 مجاهد خلق منجر شد. پنج روز بعد، مادر مجاهد فاطمه عباسی، در اثر شوک ناشی از این حمله موشکی جنایتکارانه درگذشت.
در روز 13 آبان 94 دادگاه منطقه کرخ، طی نامه رسمی خواهان حضور مشاور حقوقی ساکنان در دادگاه برای تکمیل پروسه اداری دفن شهیدان شد؛ اما کمیته سرکوب به رغم مراجعات و نامه نگاریهای مکرر و روزانه مجاهدین لیبرتی به مقامات عراقی و ملل متحد و مقامات آمریکایی، انتقال مشاور حقوقی ساکنان به دادگاه را حدود 20 روز به تأخیر انداخت. در روز اول آذر 94، مشاور قانونی را به دادگاه کرخ بردند و قاضی همان روز طی دو حکم جداگانه دستور تحویل پیکرهای 24 مجاهد شهید و همچنین مادر مجاهد فاطمه عباسی را صادر کرد. از این پس هیچ بهانه یی برای خاکسپاری پیکرهای شهیدان وجود نداشت؛ اما کمیته سرکوب همچنان در انجام خاکسپاری شهیدان کارشکنی می کند.
مقاومت ایران دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر و مقامات امریکایی را به اقدام فوری برای پایان دادن به این گونه اعمال ضد انسانی فرا می‌خواند، اقداماتی که بسیاری از قوانین و میثاقهای بین‌المللی را که احترام به پیکرهای متوفیان را الزام آور می شناسد، نقض می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
18 آذر 1394 (9 دسامبر 2015)