Pin It

بردن مزدوران در پوش خانواده به مجلس عراق
فراخوان برای بازدید هیأتی از وکلا و پارلمانترها از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی از لیبرتی

روز سه شنبه سوم آذر 1394 سفارت رژیم ایران در بغداد و کمیته سرکوب مجاهدان اشرف به ریاست فالح فیاض، مشاور امنیتی دولت عراق، و در همدستی با مزدور شناخته شده نیروی قدس عباس البیاتی از باند مالکی، در یک شوی مضحک، یک گروه از مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی قدس را در پوش خانواده ساکنان لیبرتی به پارلمان عراق بردند تا با سوء استفاده آشکار از ملاقات با شماری از نمایندگان از جمله آقایان همام حمودی و ارشد صالحی و تکرار اکاذیب آخوندها علیه ساکنان لیبرتی به زمینه سازی برای قتل عامهای بعدی بپردازند.
حلقه دوم این شو تشکیل جلسه یی در روز 4 آذر در مقر کمیسیون حقوق بشر پارلمان با کمیته سرکوب با اسم «کمیته عالی کمپ حریه در نخست وزیری» بود. بنا به سایت پارلمان عراق در این جلسه «خواستهای بستگان» ساکنان و «تمایل آنها به دیدار با فرزندانشان» در لیبرتی «به منظور اتخاذ اقدامات لازمه از جانب دولت برای فراهم نمودن این دیدارعرضه» و «با ارائه پرونده کمپ حریه در جریان جلسات آینده مجلس نمایندگان توافق شد».
پذیرش عوامل اطلاعات آخوندی در پارلمان عراق و کمیته درست کردن و دستورالعمل صادر کردن برای آنها طی 24ساعت در حالی است که قریب یک ماه بعد از حمله سنگین موشکی به لیبرتی دولت عراق حتی از ورود ماشین آلات لازم برای جمع آوری بنگالها و دیگر تأسیسات منهدم شده و تمیز کردن کمپ از بقایای این حمله و از ورود حداقل الزامهای امنیتی و وسایل اولیه برای تعمیر وسایل آسیب دیده جلوگیری می کند.
کمیته سرکوب که مخاطب پارلمان عراق در مورد لیبرتی است، دستورالعملهای خود را به طور مستقیم از سفارت رژیم ایران در بغداد و نیروی تروریستی قدس دریافت می کند. هفت قتل عام در اشرف و لیبرتی که به شهادت 141 تن و محاصره جنایتکارانه هفت سال گذشته که به جان باختن 27 تن از مجاهدین انجامیده، به طور کامل تحت نظر این کمیته و فالح فیاض، رئیس آن انجام شده است. افسران جنایتکارانی مانند صادق محمد کاظم، احمد خضیر و حیدر عذاب که در این قتل عام ها به طور مستقیم شرکت داشته اند تحت امر این کمیته هستند.
این صحنه سازی های مشکوک در حالی صورت گرفت که در روز 2آذر نامه بیش از 400 تن از خانواده های مجاهدان لیبرتی در آمریکا و کشورهای اروپایی به دبیر کل و مقامات ملل متحد و مقامات اروپایی و آمریکایی منتشر شده بود که در آن نوشته بودند: «به رغم این که بارها از سفارتخانه های عراق درکشورهایی که ساکن آن هستیم درخواست ویزا برای دیدار فرزندانمان را کرده ایم، دولت عراق از دادن ویزا به ما خودداری کرده است.... این درحالی است که وزارت اطلاعات ملایان به طور مستمر گروههای از عوامل خود را به اسم خانواده روانه عراق و لیبرتی می کند و هیچ مشکلی هم برای دریافت ویزا برای آنها ندارد. مأموریت این افراد که وزارت اطلاعات همه هزینه سفر و اقامت آنها در عراق را تأمین می کند شکنجه روانی فرزندان ماست. حمله ۲۹ اکتبر یک بار دیگر نشان داده است که این گونه اقدامات مقدمه و زمینه سازی برای به راه انداختن یک حمام خون دیگر در لیبرتی میباشد”.
نامه می افزاید «ما ازشما درخواست میکنیم به هر طریق ممکن بر دولت عراق فشار بیاورید تا به درخواست ویزای ما برای ملاقات با فرزندانمان در لیبرتی جواب مثبت داده تا بتوانیم بعد از سالها موفق به دیدار فرزندانمان بشویم. دولت عراق و نخست وزیر عبادی و دولت امریکا و ملل متحد باید ضمن احترام به حقوق ساکنان لیبرتی و تامین حفاظت آنها، از نزدیک شدن ماموران ایران به این کمپ جلوگیری کنند».
ساکنان بارها به ملل متحد و مقامات آمریکایی اعلام کرده اند اجیرشدگانی که برای شکنجه روانی آنها به لیبرتی می فرستند را خانواده خود نمی دانند و نسبت دادن مزدوران به خودشان را یک اهانت غیر قابل قبول تلقی می کنند. این در حالیست که بسیاری از خانواده های ساکنان در داخل ایران بخاطر ارتباط بافرزندانشان دستگیر، شکنجه و حتی اعدام شده اند. این مزدوران کسانی هستند که در 2010 و 2011 نیز 23 ماه با320بلندگو شبانه روزی به شکنجه روانی ساکنان مشغول بودند و فریاد میزدند: اشرف را به خاک و خون میکشیم و شما را اعدام میکنیم و ......
مقاومت ایران، ریاست پارلمان عراق و اعضای آنرا که خواهان عراق مستقل و بدور از سلطه رژیم ایران هستند به محکوم کردن ورود مزدوران به پارلمان عراق فرا خوانده و از آنها میخواهد اجازه ندهند این رژیم و عوامل عراقی آن از پارلمان عراق برای توجیه قتل عام بعدی پناهندگان ایرانی که تحت حفاظتهای بین المللی هستند سوء استفاده کند.
اگر قرار است مساله لیبرتی در پارلمان مطرح شود طرف حساب کمیته سرکوب که مسئولان آن بخاطر جنایت علیه بشریت باید در مقابل عدالت قرار گیرند نیست. وکلا و نمایندگان ساکنان و نمایندگان 4000 قانونگذار در اروپا و امریکا و نمایندگان پارلمانهای عربی باید در چنین جلسه ای پرونده جنایت علیه بشریت علیه مجاهدان اشرفی توسط رژیم ایران و عواملش در عراق مانند مالکی و فالح فیاض را ارائه کنند.
مقاومت ایران همچنین از دولت عراق می خواهد با بازدید نمایندگان و وکلای ساکنان در داخل و خارج عراق و نمایندگان 4000 پارلمانتر در کمیته در جستجوی عدالت، کمیته بین المللی حقوقدانان (8500 حقوقدان)، هیئت عربی دفاع از اشرف، کمیته عربی، اسلامی برای دفاع از مجاهدان اشرف به ریاست سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر و گروههای پارلمانی مدافع اشرف در پارلمان اروپا، پارلمان انگلیس، کنگره امریکا، و پارلمانهای کانادا و کشورهای اروپایی و عربی بهمراه نمایندگان پارلمان عراق، از کمپ لیبرتی موافقت کند تا با فرصت کافی وضعیت را ارزیابی و با ساکنان بطور خصوصی صحبت کنند و گزارش خود را در اختیار مراجع ذیربط بین المللی و افکار عمومی قرار دهند. هر کس هدفش اجرای اوامر رژیم ایران و زندان سازی لیبرتی وکشتار ساکنان آن نیست قطعا از این پیشنهاد که متضمن احترام به اصول حقوق بشر و حقوق پناهندگان و معاهدات بین المللی است استقبال می کند.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
5 آذر 1394 (26 نوامبر 2015)